A je oren afdekken
B je ogen sluiten

Anders dan de meeste mensen denken, is B het juiste antwoord. Dat stelt Yale-onderzoeker Michael Kraus na een serie experimenten waarin hij mensen liet gissen wat er in een ander omging. Alleen luisteren naar iemands stem bleek proefpersonen daarvoor de beste informatie op te leveren; de antwoorden van deelnemers die de ander slechts hadden kunnen zien, hadden minder ‘empathische accuratesse’.

En iemand tegelijkertijd kunnen zien én horen? Opvallend genoeg leverde dat in de meeste gevallen een minder nauwkeurig beeld op dan de stem alleen.

Volgens Kraus levert iemand ‘blind aanhoren’ de beste informatie over diens gevoelsleven op doordat mensen er vaak beter in zijn om hun gezicht in de plooi te houden, dan om hun stem en woordkeus te beheersen.

Voice-only communication enhances empathic accuracy, American Psychologist, 2017, vol. 72, nr. 7