De onderstaande uitspraken zijn er onderdeel van. Hoe meer je je in de uitspraken herkent, hoe zwaarder het geheim op je drukt. En dan is het goed om iemand in vertrouwen te nemen, want volgens de onderzoekers verhoogt een groot geheim onder meer de kans op een angststoornis of depressie.

… ik denk er vaak aan
… ik moet regelmatig liegen om niet uit de school te klappen
… ik zou het ongemakkelijk vinden om het aan iemand te vertellen
… als het uitkomt heeft dat vervelende consequenties voor mij

Personality and Social Psychology Bulletin, April 2023