Een vader moedigt zijn dochter bijvoorbeeld aan op het voetbalveld zodat ze beter presteert, of om zijn liefde en steun te laten blijken, of om een goede indruk te maken op andere ouders.

Canadese onderzoekers ondervroegen ouders over verschillende opvoedsituaties, en ontdekten dat er vier duidelijke doelen schuilgaan achter ons opvoedgedrag. Elk doel heeft invloed op ons opvoedplezier, zo blijkt verder, ongeacht hoe humeurig je kind is of hoe lastig de opvoedsituatie. En een voorkeur voor een bepaald soort doel zegt vaak iets over het soort ouder.

1. Liefde tonen

Een liefdevolle, veilige haven zijn voor je kind; laten zien dat het op je kan rekenen.

Ouders die dit doel vaak nastreven zijn warm en ondersteunend. Ze zijn betrokken, maar zonder overdreven streng of dominant te zijn.
Opvoedplezier: Dit doel hangt sterk samen met positieve opvoedervaringen, zelfs als je kind boos of lastig is. Ouders hebben meer positieve gevoelens, voelen een hechte band met hun kind en sluiten voor hun gevoel goed aan bij diens behoeften.

2. De ontwikkeling stimuleren

Je kind nieuwe en betekenisvolle ervaringen laten opdoen; persoonlijke groei stimuleren en voorkomen dat het in de problemen komt.

Ouders die dit doel vaak nastreven geven een duidelijke structuur en richting, maar stimuleren het kind ook om autonoom te zijn. Dit type ouder kan licht narcistisch zijn.
Opvoedplezier: Dit is een van de lastigere doelen, waarschijnlijk omdat het vaak botst met doelen van het kind. Het geeft ouders meer negatieve gevoelens en conflicten met hun kind, ze voelen een minder sterke band, en sluiten voor hun gevoel minder aan bij zijn behoeften. Een tip van de onderzoekers: zoek ontwikkelingsdoelen die je deelt. Kies bijvoorbeeld een museum of muziekinstrument dat je kind ook heel leuk lijkt.

3. Een goed imago

Een goede ouder lijken in de ogen van anderen; voorkomen dat je je geneert voor je kind.

Ouders die dit doel vaak nastreven bieden weinig structuur, hebben hoge verwachtingen en zijn streng. Het kind staat niet heel centraal; dit type ouder is eigenlijk meer met zichzelf bezig.
Opvoedplezier: Als dit vaak je onderliggende doel is, dan gaat het samen met negatieve gevoelens, een minder sterke band en weinig aansluiting bij de behoeften van het kind. Maar: als je het alleen nastreeft in lastige opvoedsituaties, vallen de negatieve effecten weg. Blijkbaar is het best handig om te kijken naar wat anderen vinden, als je je even geen raad weet.

4. Waardering krijgen van je kind

Dingen doen zodat je kind van je houdt en jou een goede ouder vindt.

Ouders die dit doel vaak nastreven geven weinig structuur, zijn streng en zijn typische helikopter-ouders die alles in de gaten houden. Dit type ouder kan narcistisch zijn.
Opvoedplezier: Dit doel geeft meer positieve gevoelens op het moment zelf; niet op de langere termijn.

Parenting goal pursuit is linked to emotional well-being, relationship quality, and responsiveness, Journal of Social and Personal Relationships, nog te verschijnen