ADHD’ers kunnen behoorlijk last hebben van hun aandoening. Maar ook voor de omgeving is het zwaar, blijkt uit Belgisch onderzoek. Vooral ouders en partners balen vaak; bijna allemaal zeggen ze dat de ADHD van hun kind of geliefde de onderlinge verhoudingen negatief beïnvloedt. Van de partners kon zelfs maar 50 procent iets positiefs ontdekken aan de hyperactiviteit van hun wederhelft.

Ouders zagen iets vaker ook leuke kanten aan ADHD. Het minst negatief blijken broertjes en zusjes: ‘slechts’ 70 procent vond dat de aandoening de onderlinge relatie beïnvloedde, en van die groep zag 64 procent naast negatieve ook positieve effecten.

Verkennend onderzoek van centrum ZitStil in Wilrijk (België), te presenteren op 16 november