In 2014 meldden zich bijna acht keer zoveel gameverslaafden bij een hulpinstantie als in 2009. Voor het Trimbos-instituut was dat reden om begin april een symposium te organiseren over problematisch gamen. Trimbos-onderzoeker Ferry Goossens was een van de sprekers.

Naar de cijfers te oordelen was dat symposium hard nodig.
Goossens: ‘In absolute aantallen valt het eigenlijk wel mee met problematische gamers. Er zijn nog altijd meer drank- en drugsverslaafde jongeren.’
Toch organiseerde uw instituut er een symposium over.
‘Ja, omdat we in de praktijk zien dat mensen enorm worstelen met gamegedrag, ook in gevallen waar je niet echt van een verslaving kunt spreken. Ouders van gamers hebben er overigens vaak meer problemen mee dan de gamers zelf. Er wordt in veel gezinnen over geruzied.’
Logisch, die ouders zien hun kind dagenlang eenzaam zitten niksen.
‘Dat “niksen” is dus al een misvatting. Gamen kan juist ook een bron zijn van leerzame online-ervaringen én van sociale contacten. Ik adviseer ouders dan ook vaak: kijk eens mee met wat je kind doet. Vaak verdampen dan al veel vooroordelen.’
Wat adviseert u ouders die zich desondanks zorgen blijven maken?
‘Ga eens na wat er achter dat overmatig gamen zit. Verveelt je kind zich? Is het neerslachtig, heeft het in het echte leven moeite met sociale contacten? Vaak is dat waarop je je moet richten, niet het gamen zelf. En: schroom niet hulp te zoeken. Verslavingszorg wordt vaak als iets zwaars gezien, maar dat kan reuze meevallen. Het aanbod op dit gebied groeit snel, en er zijn korte behandelingen waarbij opname niet nodig is.’

Meer tips over een gesprek met je kind over overmatig gamen en andere verslavingen: www.gameninfo.nl, hoepakjijdataan.nl