Bovendien is er samenhang tussen bepaalde persoonlijkheidstrekken en kenmerken van de online profielen.

  • Glimlach je op je profielfoto? Dan ben je gemiddeld vriendelijker, maar ook wat neurotischer.
  • Draag je op je profielfoto een jasje of colbertje? Dat wijst op een emotioneel stabiele persoonlijkheid.
  • Staat er een samenvatting bovenaan je profiel? Je scoort gemiddeld hoger op extraversie.
  • Staat er een stad op je achtergrondfoto? Dat wijst op een extraverte persoonlijkheid.
  • Een landschap op je achtergrondfoto? Dat suggereert een nieuwsgierige persoonlijkheid.
Using available signals on LinkedIn for personality assessment, Journal of Research in Personality, augustus 2021