En waarschijnlijk waren dat met name vrouwen, want onderzoek waarvoor 13.000 mensen vragenlijsten invulden, liet zien dat zij minder graag financiële risico’s nemen dan mannen. Daarbij spelen twee psychologische processen een rol. Ten eerste doen vrouwen meer aan loss aversion: ze vermijden een mogelijk verlies liever. Dat komt doordat vrouwen negatieve emoties intenser ervaren, wat ze banger maakt voor een slechte uitkomst. Ten tweede hebben vrouwen minder vertrouwen in een goede afloop. Mannen zijn gemiddeld overmoediger en schatten een risico daardoor positiever in.

British Journal of Psychology, juni 2023