Wie denkt dat jonge kinderen naïef zijn, heeft het mis. Al op 3-jarige leeftijd onderscheiden ze goede van kwade bedoelingen.

Dat ontdekten onderzoekers van het Duitse Max Planck Institut toen ze 3-jarigen aan tafel zetten met drie acteurs. De acteurs gedroegen zich ofwel herhaaldelijk behulpzaam (door iets van de grond op te rapen), boosaardig (door expres iets te vernielen) of onhandig (door per ongeluk iets stuk te maken). Daarna speelden steeds twee van de acteurs een spelletje waarvoor ze zogenaamd dezelfde bal nodig hadden.

Wat bleek? De peuters stopten de ‘gemene’ volwassene duidelijk minder vaak de bal toe dan de ‘behulpzame’. De ‘onhandige’ volwassene kreeg even vaak de bal aangereikt als de behulpzame; kennelijk hadden de koters door dat er geen opzet in het spel was.

Young children selectively avoid helping people with harmful intentions, Child Development, december 2010