De niet-ontvankelijke opvoedstijl

  • Beschouwt gevoelens van kinderen als onbelangrijk en triviaal

 

  • Neemt afstand van de gevoelens van een kind en besteedt er geen aandacht aan.

 

  • Wil dat negatieve emoties van het kind snel overgaan.

 

  • Gebruikt vaak afleiding om niet op de gevoelens van het kind te hoeven ingaan.

 

  • Maakt de gevoelens van het kind belachelijk of bagatelliseert ze.

 

  • Gelooft dat gevoelens van kinderen irrationeel zijn en daarom niet meetellen.

 

  • Toont weinig belangstelling voor wat het kind probeert mee te delen.

 

  • Is zich vaak niet bewust van gevoelens bij zichzelf en anderen.

 

  • Voelt zich ongemakkelijk, angstig, bezorgd, verveeld, gekwetst of overwedigd door emoties van het kind.

 

  • Is er bang voor om zich emotioneel niet te kunnen beheersen.

 

  • Is meer geïnteresseerd in hoe je over emoties heen kunt komen dan in de betekenis van de emotie zelf.

 

  • Gelooft dat negatieve emoties schadelijk tot zeef schadelijk zijn.

 

  • Gelooft dat aandacht voor negatieve emoties ‘de zaak alleen maar erger maakt’.

 

  • Is onzeker over wat hij aan moet met emoties van het kind.

 

  • Beschouwt emoties van het kind als een eis om zaken in orde te maken.

 

  • Gelooft dat negatieve emoties betekenen dat het kind onaangepast is.

 

  • Gelooft dat negatieve emoties van het kind een slechte invloed hebben op zijn ouders.

 

 • Kleineert de gevoelens van het kind en doet luchtig over de gebeurtenissen die tot de emotie hebben geleid.

Effecten van de niet-ontvankelijke opvoedstijl op kinderen:

Ze leren dat hun gevoelens verkeerd, ongepast en ongeldig zijn. Ze leren misschien dat er iets inherent met hen mis is, omdat ze zich voelen zoals ze zich voelen. Ze kunnen er problemen mee hebben om hun eigen emoties te reguleren.

Bron: Hart voor je kind, De vijf stappen naar de emotionele intelligentie van je kind, Dr. John Gottman & Joan Declaire, Kosmos Z&K