Psychologen van de Katholieke Universiteit Brabant volgden twee jaar lang zevenhonderd mensen en stelden hen elk halfjaar vragen over persoonlijkheid, stress, vermoeidheid en sociale steun. Uit het onderzoek bleek ook dat werknemers die vinden dat ze het druk hebben, een grotere kans lopen om vermoeid te raken dan mensen die denken dat ze het niet zo druk hebben, ook al hebben ze het objectief gezien even druk.

Tegen de verwachting in ontdekten de onderzoekers dat je lichamelijke en psychische vermoeidheid niet los kunt zien van elkaar. Wie zich lichamelijk moe voelt, is ook geestelijk vermoeid en andersom.

De psychologen adviseren daarom dat bedrijfsartsen naast psychische vermoeidheid ook lichamelijke vermoeidheid in hun onderzoeken betrekken.