Jarenlang werd het afgedaan als een ingebeelde stoornis, maar recent ­onderzoek lijkt een ander licht op de zaak te werpen.

Als iemand je linkerhand vastpakt, wordt er normaal gesproken een gebiedje in de rechterhersenhelft geactiveerd dat reageert op aanraking. Bij mensen met een conversiestoornis was er op een hersenscan echter geen activiteit te zien bij aanraking van hun ‘verdoofde’ linkerhand – totdat de onderzoekers beide handen vastpakten. Dit suggereert dat er bij deze mensen soms een blokkade optreedt in de hersenen. De wetenschappers vermoeden dat het tegelijkertijd aanraken van de handen de aandacht van de verdoofde hand afleidt, waardoor de blokkade wordt opgeheven.

Neurology, december 2006