Nelson Mandela en Oprah Winfrey hebben het. Bert heeft het niet echt, maar Ernie weer wel. En Marilyn Monroe heeft het misschien wel uitgevonden: de x-factor. Dat ‘iets’ wat we wel herkennen, maar waarvan niemand kan zeggen wát het dan wel is.

Hoe je overkomt op andere mensen, wordt bepaald door oneindig veel factoren, die allemaal op elkaar inwerken. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is daar weinig over te zeggen, maar het begrip ‘charisma’, dat nauw verwant is aan de x-factor, is wel onderzocht. Charisma hebben is meer dan een persoonlijkheidskenmerk. Een aantrekkelijke uitstraling hebben, is niet genoeg om charismatisch te zijn. De Duitse socioloog Max Weber zag charisma als een bijzondere vorm van leiderschap die op formele macht, noch op traditionele overlevering is gebaseerd. Hij beschouwde charisma als een eigenschap van een individu die maakt dat anderen hem buitengewone of zelfs bovenmenselijke kenmerken toeschrijven.

Uit verschillende sociologische en psychologische studies komen allerlei factoren naar voren die van belang zijn om charismatisch over te komen en die je x-factor kunnen verhogen. Wij selecteerden de zes meest genoemde factoren.

Zo krijg je de x-factor