Het boek is zowel een kleine novelle over een groep collega’s als een psychologische analyse van de groepsprocessen die in het team spelen. Beide delen zouden op zichzelf niet bijzonder zijn, maar samen vormen ze een sterk geheel. Moeder en dochter bestuderen de fictieve Afdeling Vijf niet als een verzameling losse individuen, maar als een groep. Vaak wordt falen en succes in een team toegeschreven aan kenmerken van individuen, terwijl men vergeet dat het geheel meer is dan de som der delen.

Afdeling Vijf wordt bevolkt door elf stuk voor stuk aardige werknemers die samen een hel creëren. De groep brandt twee afdelingshoofden af en kotst enkele collega’s uit. Een van de redenen is dat de groep zich bedreigd voelt door de opkomst van nieuwe technieken en het gebrek aan effectieve leiding. Men zoekt veiligheid bij elkaar door het idealiseren van de groep en het gezamenlijke verleden. De idylle kan echter niet voorkomen dat er fouten worden gemaakt op de afdeling. Als de boze buitenwereld daarop reageert, voelt men zich zo bedreigd dat uit eigen kring een zondebok word geofferd. De lieve vrede levert wel de nodige schuldgevoelens op. Uiteindelijk is de groep zo uit het lood dat leidinggevenden

hun pogingen tot bijsturing op moeten geven. De groep wordt opge heven. Alle werknemers krijgen een nieuwe plaats in het bedrijf, maar zonder dat zij geleerd hebben hoe zij conflicten en meningsverschillen op een meer constructieve wijze kunnen hanteren.

Misschien was het allemaal beter afgelopen als zij het boek van Frederiksson en Frederiksson in een vroege fase cadeau hadden gekregen.

Marianne en Ann Fredriksson n De elf samenzweerders; Een managementboek voor iedereen die met anderen samenwerkt

Breda: De Geus n isbn 90 5226 737 5 n fl. 24,50