Bijna iedereen die werkt, streeft naar een hoger salaris. Toch blijkt uit allerlei onderzoeken dat het bedrag dat maandelijks wordt overgemaakt, veel minder van invloed is op de tevredenheid, motivatie en loyaliteit van de gemiddelde werknemer dan bijvoorbeeld de bedrijfscultuur of de ontwikkelingsmogelijkheden.

Is iemand ontevreden over zijn werk, dan is dat niet of nauwelijks te compenseren met een hoger salaris. Andersom wel: heb je een baan die inhoudelijk op je lijf geschreven is of werk je met een geweldige groep mensen, dan kan het zijn dat je met een relatief laag salaris toch heel tevreden bent. Salaris is namelijk een extrinsieke motivator, net als een bonus bij goed presteren of een dreigend ontslag. Motivatie die van binnenuit komt, intrinsieke motivatie, is vaak intenser en houdt langer aan. Het heeft te maken met het gevoel dat het werk je geeft, bijvoorbeeld inhoudelijke voldoening, status, trots, erkenning of sociale waardering.

Wat krijgt mijn collega?

Zodra mensen een salaris hebben waarmee ze aan hun belangrijkste behoeften kunnen voldoen, wordt de tevredenheid over hun loon sterk beïnvloed door dat van anderen. Iemand die € 40.000 per jaar krijgt, terwijl collega’s het met € 35.000 moeten doen, is vaak tevredener dan iemand die € 80.000 verdient, terwijl zijn

Log in om verder te lezen.