Werk

Waarom is mijn werk belangrijk? Hoe draagt wat ik doe bij aan andermans levensgeluk? Wat zou er gebeuren als ik mijn werk niet meer deed? Hoe toon ik mezelf en mijn collega’s mijn waardering?

Hang deze vragen eens ergens op waar u ze geregeld ziet, vooral als u weinig enthousiasme kunt opbrengen voor uw werk. Volgens Canadese onderzoekers kan geregeld nadenken over de zin van uw werk en de manier waarop u en uw collega’s met elkaar omgaan, ertoe leiden dat u uw gedrevenheid terugvindt.

Ze concluderen dat uit een experiment waarin een 24-koppig team van een verpleeghuis twee maanden lang iedere week bijeenkwam om te praten over zulke zingevingsvragen. Het effect was groot. Zo halveerden de ziektecijfers en werd het contact tussen de teamleden een stuk beter. Ook gaven de deelnemers aan dat het contact met hun patiënten was verbeterd en dat ze meer voldoening uit hun werk haalden. Kortom: stilstaan bij het belang van je werk is voor iedereen goed.

Journal of Gerontological Nursing, 10, 2008