werk & loopbaan

Ze zijn nauwkeurig, klantvriendelijk, productief, flexibel en altijd op tijd. Maar waarom zijn ze dan werkloos? Omdat ze ‘oud’ zijn. In Nederland is slechts 33 procent van de 55-plussers actief op de arbeidsmarkt. Terwijl in landen als Zweden, Noorwegen en Zwitserland bijna 70 procent het volhoudt tot zijn 65ste. De reden die het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) hiervoor aandraagt, is opvallend: ouderen stoppen niet omdat ze te hard moeten werken, maar juist omdat ze worden betutteld. Werkgevers hebben de neiging om oudere werknemers te ‘ontzien’, door ze een extra dagje vrij te geven en ze vooral makkelijke klusjes te laten opknappen. Maar ouderen zitten hier helemaal niet op te wachten, ze willen juist worden uitgedaagd. En wanneer dit niet gebeurt, zijn ze geneigd hun baan op te zeggen.

Een reden voor werkgevers om te investeren in oudere werknemers, is dat het per saldo niet minder oplevert dan het aannemen van jonge krachten. De onderzoekers vergelijken dit effect met het goed onderhouden van machines: wie zijn machines goed smeert, is op de lange termijn goedkoper uit dan iemand die zijn machines verwaarloost en daarom steeds nieuwe moet kopen.

PW, augustus 2003