Werk

Wie een baan heeft, ontkomt er niet aan dat het werk soms mee naar huis glipt. Arbeids- en organisatiepsychologe Geertje van Daalen onderzocht hoe Nederlandse werknemers daarmee omgaan, en welke rol sociale steun speelt. Opvallende uitkomst: een steunende leidinggevende maakt dat mannen minder ‘work-family conflict’ ervaren, terwijl vrouwen dan juist meer werkzorgen mee naar huis nemen.

Vrouwen hebben lást van een begripvolle baas?

‘Daar lijkt het op. Verbazingwekkend hè? Vermoedelijk is de verklaring dat vrouwen het gevoel krijgen dat ze iets terug moeten doen als hun leidinggevende zo coulant is.’

Mannen kennen dat schuldgevoel niet?

‘Misschien zijn ze er minder vatbaar voor. Maar wat vooral een rol speelt, is dat ze gemiddeld veel meer uren werken dan vrouwen. Daardoor hebben ze veel meer gelegenheid om iets terug te doen. De meeste Nederlandse vrouwen werken parttime om werk en privé-leven beter te kunnen combineren. Maar het lijkt erop dat ze juist daardoor klem komen te zitten.’

Zou fulltime werken een oplossing zijn?

‘Uit Amerikaans onderzoek weten we dat vrouwen dan weer meer zogeheten “family-work conflict” ervaren: ze piekeren op hun werk over een ziek kind, bijvoorbeeld. Dát zie je hier stukken minder, vermoedelijk door die

anderhalfverdienerscultuur. Maar het wrange is dat Nederlandse vrouwen hun man uit de wind houden door meer thuis te zijn, terwijl dit nadelig lijkt te zijn voor hun eigen werk-familiebalans.’

Journal of Vocational Behavior, december 2006