Sessie 3

Waarom beland je steeds in dezelfde discussie?

Partners komen vaak in discussies of ruzies terecht die steeds volgens hetzelfde patroon verlopen. Met steeds hetzelfde, voorspelbaar einde. Om moedeloos van te worden. Deze sessie gaat over het herkennen van die patronen. En: hoe doorbreek je ze?

In de video vertelt Sue Johnson hoe problemen in relaties ontstaan en hoe je hier samen weer uit kunt komen.

Om te onthouden

  • Problemen in een relatie ontstaan wanneer jij en je partner komen vast te zitten in een patroon: jullie reageren tijdens ruzies of discussies telkens op dezelfde manier op elkaar.
  • Het meest voorkomende patroon is: de een wil graag de problemen in de relatie bespreken en begint hier telkens opnieuw over (= de aanvaller). De ander vat dit op als kritiek en sluit zich daarom juist steeds meer voor de ander af (= de terugtrekker).
  • Wat helpt om dit patroon van aanvallen en terugtrekken te doorbreken, is leren om – op momenten dat je overstuur bent, of boos op de ander – het patroon te herkennen en te benoemen. Vervolgens kun je je kwetsbare emoties met elkaar te delen. Bijvoorbeeld door te zeggen: ‘Hé, dit is weer zo’n moment dat we vastzitten: jij voelt je aangevallen, en ik voel me heel alleen. Zullen we het erover hebben?’

‘In een gelukkige relatie maak je wel ruzie – maar weet je ook hoe je het weer goed kunt maken’

Aan de slag: welk patroon volgen jullie?

De volgende oefening helpt je in vijf stappen om een patroon in je relatie te leren herkennen en te doorbreken. Neem de tijd voor deze oefening en gebruik pen en papier voor de opdrachten.

Stap 1. Denk terug aan een ruzie

Wat was de laatste keer dat jij en je partner een discussie, conflict of ruzie met elkaar hadden? Hoe reageerde jij in deze situatie? Wat deed je? Wat zei je? En hoe reageerde je partner hierop? Beschrijf de ruzie in ongeveer vijf zinnen.

Stap 2. Aanvaller of terugtrekker?

Kijk naar wat je hebt opgeschreven. Herken jij je meer in een ‘aanvaller’ of in een ’terugtrekker’? Woorden die passen bij een aanvaller zijn: kritisch worden, verwijten maken, aandringen en je gelijk willen halen. Woorden die passen bij een terugtrekker zijn: van onderwerp veranderen, niet luisteren, jezelf verdedigen en jezelf terugtrekken.

Stap 3. Herken het patroon

Bespreek – als je dit wilt – je antwoord bij stap 2 met je partner. Bekijk samen of je het eens kunt worden over het patroon in jullie relatie. De volgende zin kan jullie hierbij helpen:

‘Hoe meer ik…  (bijvoorbeeld: verwijten maak), des te meer jij… (bijvoorbeeld: je afsluit), en dan ga ik nog meer… (bijvoorbeeld: aandringen), en jij nog meer… (bijvoorbeeld: terugtrekken).

Stap 4. Deel wat het met je doet

Als jullie het eens zijn over het patroon, is het tijd om te bespreken wat dit patroon met je doet. Stel jezelf hiervoor de volgende vraag:

Hoe voelde ik me diep vanbinnen tijdens deze ruzie?

Durven jullie dit ook naar elkaar uit te spreken?

Zeg bijvoorbeeld : ‘Ik voelde me op dat moment heel alleen’, ‘Ik voelde me gekwetst’, of: ‘Eigenlijk ben ik doodsbang om je kwijt te raken.’

Stap 5. Wat helpt de volgende keer?

In de laatste stap bedenk je wat jullie de volgende keer dat je in dit patroon terechtkomt zou kunnen helpen.

Spreek bijvoorbeeld af dat je – zodra je in een discussie belandt – tegen elkaar zegt: ‘He, daar gaan we weer!’

Bespreek ook wat jullie kunnen doen om het weer goed te maken. Wat heb je van de ander nodig? Een knuffel? Even samen praten over andere dingen? Of juist helemaal niet praten maar wel bij elkaar in de buurt blijven? En: hoe wil de ander graag dat jij reageert?

Bron: o.a. Karin Wagenaar: Relaties, hoe doe je dat? Versterk je relatie met inzichten uit EFT. Van Duuren Psychologie, 2015

Als gevoelens delen lastig is

Je hebt nu gezien dat het in een hechte relatie belangrijk is dat je gevoelens met elkaar deelt. Maar wat doe je als je het lastig vindt om je gevoelens onder woorden te brengen? Als de ander er geen rekening mee houdt? Of, nog pijnlijker: als de ander je overal de schuld van geeft?

In de video legt Sue Johnson uit hoe je in dit soort situaties toch naar elkaar kunt blijven luisteren.

Om te onthouden

  • Als de ene partner (de aanvaller) de andere partner de schuld geeft, zit daar vaak wanhoop onder. Hij of zij is bang dat de relatie zal eindigen en wil daar niet schuldig aan zijn – dat zou als falen voelen. Daarom wijst de aanvaller naar de ander.
  • De aangevallen partner kan het beste rustig blijven en uitleggen dat verder praten alleen kan als de ander rekening houdt met zijn of haar gevoelens.
  • Als de ander geen rekening houdt met je gevoel, ga dan boven de discussie staan en probeer uit te leggen dat je het nodig hebt om te praten over je gevoel. Dat de ander belangrijk voor je is en dat je hoopt met praten over gevoelens jullie relatie te versterken.
43187