Sessie 8

8. Hoe behoud je het evenwicht?

Hoe bewaak je als naaste je eigen grens? En hoe vind je samen de juiste balans tussen veiligheid en loslaten? Deze laatste sessie gaat over het vinden van evenwicht.

Veel naasten worstelen met de vraag hoe ze er zoveel mogelijk voor iemand met borderline kunnen zijn, zonder daarbij over hun eigen grenzen heen te gaan. In de video legt Erwin uit hoe je het evenwicht behoudt. Ook staat hij stil bij wat je kunt doen om de kinderen te beschermen.

Voor naasten: hoe bewaak je de grens?

  • Borderline is een stoornis die veel vraagt – van diegene zelf én van mensen die dichtbij staan. Daarom is het belangrijk dat ook naasten op tijd de juiste hulp en steun krijgen om hun grenzen te bewaken en goed voor zichzelf te blijven zorgen. De online training leer loslaten kan je hierbij ondersteunen.
  • Heeft een van de ouders een borderline-stoornis? Zorg dan als andere ouder voor voldoende stabiliteit en structuur in het leven van de kinderen. Praat met elkaar en wees open over wat er aan de hand is, als de kinderen hieraan toe zijn.  Schakel zo nodig de hulp in van familie, vrienden of andere mensen die dicht bij jullie staan.

    Hoe blijf je verbonden?

    Een van de grootste tegenstrijdigheden die mensen met borderline en hun naasten herkennen, is de angst om in de steek te laten enerzijds en de angst om overheerst te worden anderzijds. Het is daarom belangrijk om samen – met behulp van therapie – telkens op zoek te blijven naar de juiste balans: die tussen nabijheid zoeken en losgelaten worden, tussen veiligheid en zelfstandigheid. In de laatste video legt Erwin uit hoe je hiermee aan de slag kunt.

Tot slot: ontdek wat jou helpt

Dit was de laatste sessie van de basistraining Leven met borderline. Wat neem je mee? Zijn al je vragen over borderline beantwoord? Heb je een nieuw inzicht gekregen dat je verder helpt, of een tip waarmee je aan de slag gaat?

Deel je ervaring eens met iemand die je vertrouwt en die jou goed kent. En kijk of je de komende tijd iets kunt gaan toepassen wat je hebt geleerd. Probeer op deze manier te ontdekken wat voor jou werkt. En twijfel niet om professionele hulp in te schakelen: het gaat je helpen. Veel succes.

52361