Uit een wereldwijd onderzoek onder vierhonderd middenmanagers in het bedrijfsleven bleek dat de betrokkenheid van de werknemers groeide, naarmate het bedrijf meer tegemoetkwam aan hun carrièrewensen. Hoe meer het bedrijf investeerde in gesprekken en opleidingen voor de managers, hoe aantrekkelijker ze werden op de arbeidsmarkt en hoe loyaler ze zich opstelden. Zorg dat je managers in staat zijn om een volgende stap in hun carrière te maken, binnen of buiten het bedrijf, en ze blijven uit loyaliteit, zo vatten de onderzoekers het resultaat samen.

De onderzoekers stelden de loyaliteit vast op basis van de scores op vijf vragen. Als u wilt weten hoe loyaal u bent aan uw bedrijf, beantwoord dan de onderstaande vragen. Geef een 1 als u het er volstrekt niet mee eens bent, een 2 als u het er enigszins mee oneens bent, een 3 als u er neutraal tegenover staat, een 4 als u het er enigszins mee eens bent en een 5 als u het er volstrekt mee eens bent.

2. Ik voel de problemen van het bedrijf als mijn problemen

3. Ik wil op dit moment geen andere baan aannemen, omdat ik me verplicht voel ten opzichte van mijn medewerkers en collega’s

4. Mijn werkgever verdient mijn loyaliteit

5. Ik voel geen enkele verplichting om bij mijn huidige werkgever te blijven

1. Ik voel me zeer betrokken bij het bedrijf waar ik werk

Als u op de eerste vier vragen totaal16 of meer scoort, en op de laatste vraag 2 of minder, dan bent u een erg loyale medewerker.

Harvard Business Review, september 2002