*

Is uw kind autistisch?

juni 2008
Sinds kort kunnen ouders via videofilmpjes de vroege symptomen van autisme leren herkennen. Want hoe eerder autisme wordt onderkend en hoe eerder ouders hulp krijgen, des te beter ontwikkelen autistische kinderen zich. De filmpjes zijn te zien op de site www.autismspeaks.org

Ieder filmpje toont het gedrag van een kind met autisme tegenover het gedrag van een ‘gewoon’ kind. De filmpjes gaan over sociale interactie, communicatie, gevoeligheid en stereotiepe gedragspatronen. We zien bijvoorbeeld dat een autistisch jongetje eerder troost zoekt bij een tractor, dan bij zijn vader.

Stefanie Voss uit Tallahassee, de moeder van een van de gefilmde kinderen: ‘Ik wist dat er iets mis was met mijn kind. Hij had alleen niet de klassieke signalen van autisme, want hij glimlachte en maakte oogcontact. Nu weet ik dat er veel meer signalen zijn.’

Bron: www.autismspeaks.org

Gerelateerd

Dossiers

Tests

Online training

Advertentie

Mis de nieuwsbrief niet!

Elke week de nieuwste tests, nuttige tips en adviezen. Meld je nu aan voor de nieuwsbrief:

Inloggen plusabonnee