Verdieping

Koude ouders

Met een narcistische vriend kun je breken, van een narcistische partner kun je scheiden. Maar van een narcistische ouder blijf je een leven lang last houden. Tenzij je leert jezelf te beschermen.

Dit artikel verscheen eerder in Psychologie Magazine 

Maria, pas afgestudeerd en levend op een krap budget, vraagt voor haar verjaardag aan haar modieuze, op uiterlijk gestelde moeder een stofzuiger. De moeder belooft het, maar komt op de dag zelf aanzetten met een cadeaubon voor een schoonheidssalon. Gefrustreerd vraagt Maria – die er jaren van therapie op heeft zitten om zo’n vraag überhaupt te durven stellen – waarom ze de beloofde stofzuiger niet heeft gekregen. De moeder antwoordt op de verdrietige toon van iemand die valselijk beschuldigd wordt: ‘Maar dit is wat ik dacht dat je nodig had, lieverd.’ De moeder heeft het cadeau gegeven dat ze zelf zou hebben willen krijgen en begrijpt oprecht niet waarom haar dochter daar niet wat blijer mee is.

De reactie van haar moeder is niet nieuw voor Maria. De jaren van therapie hebben haar leren zien wat voor vrouw ze in feite is: een vrouw die haar kinderen ziet als een verlengstuk van zichzelf, on­geïnteresseerd in de gevoelens en wensen van die kinderen, zonder enig respect voor hun grenzen en voortdurend uit op bevestiging van haar eigen bijzonderheid.

Een vrouw, kortom, met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Nieuw voor Maria is vooral haar eigen reactie: ze geeft de gevraagde bevestiging niet ogenblikkelijk maar toont haar eigen gevoelens, en doet dat zonder zich meteen schuldig te voelen. Hoewel dat laatste altijd moeilijk zal blijven.

De therapie heeft ze nodig gehad om in te zien dat haar eigen voortdurende gevoel van falen, haar onzekerheid en eeuwige zelfkritiek, te herleiden zijn tot het ontbreken van het fundament dat ieder mens nodig heeft om een gezond zelfbeeld te ontwikkelen: de onvoorwaardelijke liefde en betrokkenheid van een moeder.

Wat maakte het zo lastig voor Maria om dit in te zien? Waarom moeten mensen doorgaans volwassen worden om te begrijpen dat er niet iets grondig mis was met henzelf, als kind, maar met hun vader of moeder? Hoe kunnen narcistische ouders zo lang wegkomen met het claimende, egocentrische gemak waarmee ze over de gevoelens en behoeften van hun kinderen heen walsen? Een antwoord op deze vragen begint met de vraag naar narcisme zelf.

De narcistische paradox

Voor Freud was het nog simpel: hij introduceerde de term narcisme in 1914 voor vrouwen die overmatig veel tijd en aandacht aan zichzelf besteedden en anderen vooral gebruikten om liefde van te ontvangen, niet om liefde aan te geven. Nu, honderd jaar later, staat narcisme voor heel wat meer dan een overdreven eigenliefde. Nog altijd worden narcisten gezien als mensen die zichzelf belangrijker, beter en meer de aandacht waard vinden dan anderen, maar tegelijkertijd als mensen met een heel wankel gevoel van eigenwaarde. Dat lijkt met elkaar in tegenspraak en wordt dan ook wel de narcistische paradox genoemd.

Een jong kind kan het gevoel ontwikkelen dat hij kennelijk de moeite van het verzorgen niet waard is

Deze paradox ontstaat in het prille begin van het leven, wanneer de behoefte aan veilige gehechtheid en de behoefte aan zelfstandigheid met elkaar in evenwicht moeten zien te komen. Beide behoeftes kunnen door de ouders gefrustreerd worden. De behoefte aan veilige hechting wordt gefrustreerd als het pasgeboren kind merkt dat het er niet van op aan kan dat er iemand voor hem is als het honger heeft of bang is. Het kan dan het vertrouwen in anderen verliezen en het beangstigende gevoel ontwikkelen dat hij kennelijk de moeite van het verzorgen niet waard is. De behoefte aan zelfstandigheid wordt gefrustreerd als ouders het groter wordende kind beletten voor zichzelf te denken of te handelen. Het kan daarmee het vertrouwen in zichzelf verliezen: kan het eigenlijk wel wat?

Hoe moet een systematisch gefrustreerd kind met zijn onzekerheid, angst, gevoelens van onvermogen, woede en wantrouwen omgaan? Een mogelijkheid is – en dat is de weg die de narcistische ouder heeft gekozen – om de pijn en het wantrouwen zo diep mogelijk weg te duwen en er een zelfbeschermende wal van grootsheid omheen te bouwen: ik niks waard? Ik ben meer waard dan jullie allemaal bij elkaar!

Broos bouwwerk

Waarom de ene mens zich tot een narcist ontwikkelt, en de andere in vergelijkbare omstandigheden niet, is onbekend maar zal ongetwijfeld ook met erfelijke factoren samenhangen. Wat wel bekend is, is dat als de wal van narcistische zelfverheerlijking eenmaal is opgetrokken, er veel energie gaat zitten in het in stand houden ervan. Want scheuren in de beschermingswal zouden het angstige of boze kind de kans bieden eruit te breken, ook als de narcist al lang en breed volwassen is. Het broze bouwwerk van zijn grootsheid moet dan ook voortdurend gestut worden.

Anderen zijn van belang als ze daaraan bijdragen: door zijn grootsheid te erkennen en liefst te bejubelen. Ze worden geacht plaats te maken voor de onevenredige hoeveelheid ruimte die de narcist inneemt, en te accepteren dat hun eigen gevoelens niet tellen. Dat geldt voor iedereen in de omgeving van de narcist. Maar het geldt vooral, en het meest pijnlijk, voor zijn of haar kinderen.

Geen ontsnappen aan

Voor kinderen van narcisten is het lot tragischer dan voor hun partners of vrienden. Voor kinderen is er geen ontsnappen aan. Ze zijn bovendien van hun narcistische ouder afhankelijk voor het ontwikkelen van hun eigen identiteit. En dat is iets waar die ouder geen enkele boodschap aan heeft. Voor de narcist zijn kinderen een verlengstuk van het eigen opgeblazen ego. Ze gunnen hun kinderen hooguit wat waardering als ze dat ego onderstrepen.

Een narcistische ouder waardeert zijn kind alleen als het zijn ego onderstreept

De Amerikaanse psychotherapeut Karyl McBride, die zich in haar boek Will I ever be good enough? vooral op de moeders en dochters richt, zegt hierover: ‘De dochter is altijd koortsachtig aan het zoeken naar de “goede” manier om op haar moeder te reageren, om zo haar liefde en goedkeuring te krijgen. De dochter beseft niet dat het gedrag dat haar moeder bevalt, volkomen willekeurig is, en uitsluitend bepaald door haar moeders zelfbevestigende belang. Het meest schadelijke is dat de narcistische moeder haar dochter nooit goedkeurt om wie ze eenvoudigweg is, wat de dochter zo hard nodig heeft om uit te groeien tot een vrouw met vertrouwen in zichzelf.’

De dochter kan nog zo haar best doen om contact met haar moeder te maken, ze zal altijd falen en geloven dat het probleem bij haarzelf ligt, dat ze geen liefde waard is en dat haar inspanningen van geen enkele betekenis zijn voor de wereld.

Voor McBride, die haar boek niet alleen baseerde op de verhalen van haar patiënten maar ook op haar eigen ervaring met een narcistische moeder, betekende dit dat ze nog tot haar 50ste begeleid werd door een koor van critici in haar hoofd, die alles wat ze deed onderuithaalden. Als ze haar huis opknapte, riepen ze ‘dit huis wordt echt niet wat je je erbij voorstelt’; als ze financiële beslissingen nam, hoonden ze ‘je was een debiel met wiskunde, en nu maak je een puinhoop van je financiën!’; en als ze zich weer eens aan een relatie waagde, klonk het ‘zie je dan niet dat je een loser bent? Je zoekt altijd de verkeerde mannen uit. Geef het toch op.’

Pas toen ze besefte waar deze voortdurende zelfkritiek die haar leven verziekte vandaan kwam, kon ze een begin maken met het opbouwen van een positievere kijk op zichzelf.

Ogenschijnlijk gelukkig

Wat het voor kinderen van narcistische ouders zo moeilijk maakt om de vinger op de zere plek te leggen, is dat het narcistische gezin doorgaans een prima indruk maakt op de buitenwereld. Zolang de narcistische ouder alle gezinsleden maar in voldoende bevestigend gedrag weet te manipuleren, lijkt er weinig aan de hand.

Wat moet het kind met de frustraties en onzekerheden die het in dit ogenschijnlijk gelukkige gezin ervaart? Van de niet-narcistische ouder – zo die er al is – hoeft het weinig steun te verwachten. Die heeft doorgaans zelf de handen vol aan het tevreden houden van zijn narcistische partner en zal van de kinderen gedrag verwachten dat de sfeer in het gezin ten goede komt. Het kind staat er meestal alleen voor.

Volgens de Amerikaanse psycholoog Nina Brown, schrijver van Children of the self-absorbed, staan voor zo’n kind twee gedragslijnen open: verdedigen of meegaan. De verdedigende reactie is er volgens Brown een van ’trotseren en uitdagen, terugtrekken en onverschilligheid’. Ook op volwassen leeftijd zullen deze kinderen er alles aan doen om niet gemanipuleerd te worden en verstrikt te raken in de verwachtingen van anderen.

De meegaande reactie is er een van zich aanpassen, zorgen voor anderen, harmonie bewerkstelligen en zichzelf afkeuren en verontschuldigen. Omdat dergelijk gedrag ook op volwassen leeftijd doorwoekert zolang de oorzaken niet begrepen worden, heeft Brown checklisten opgesteld met behulp waarvan mensen kunnen nagaan in hoeverre een narcistische ouder in hun jeugd een rol van betekenis heeft gespeeld.

Ze maakte onder meer een checklist voor de interactie in het gezin met vragen als ‘zeiden je ouders dingen als: als je werkelijk om me gaf dan zou je doen wat ik wil?’ en ‘lieten je ouders je vaak merken dat ze veel voor je opofferden en dat je daar waardering voor moest tonen?’ Ook maakte ze een checklist met de kenmerken van kinderen die meegaand op hun narcistische ouder reageren. Beide lijstjes vind je hieronder.

Keiharde confrontatie

Stel nu dat je dankzij Browns vragenlijsten, of met behulp van therapie, of langs een andere weg tot de conclusie komt dat u inderdaad het kind van een ouder met een narcistische persoonlijkheidsstoornis bent, wat kun je dan met die kennis doen?

Vaak doet het besef van de ravage die de narcistische ouder in hun leven heeft aangericht, volwassen ‘kinderen-van’ besluiten om in het vervolg als een volwassene met die ouder om te gaan; uit te leggen hoe het narcistische gedrag op hen uitwerkt, de ouder desnoods op keiharde wijze te confronteren met diens ongevoeligheid en manipulaties. Zoals Maria in het begin voorzichtig probeerde toen ze niet de gewenste stofzuiger van haar moeder kreeg.

De ouder zag het niet toen je klein was, en zal het niet zien als je volwassen bent

Maar voor je goed en wel bij je ouders over de drempel bent, verkruimelen deze voornemens tussen je vingers en sta je daar weer, als gekwetst en schuldbewust kind. ‘Een stofzuiger? Maar kind, ik heb zo mijn best gedaan je iets echt leuks te geven.’ De ouder zag het niet toen je klein was, en zal het niet zien als je volwassen bent. Wat moet je dan?

Wat om te beginnen helpt, is het besef dat zulke ouders er niet op uit zijn de mensen die ze nastaan te kwetsen. Ze zijn bezig zichzelf te beschermen en zijn als de dood voor de pijn die loskomt als ze hun verdediging laten zakken. Het is zinloos je energie te besteden aan een aanval op die onneembare verdedigingslinie.

Nina Brown raadt dan ook aan om je energie vooral in jezelf stoppen: probeer uzelf zoveel mogelijk te beschermen. Hoe lastig dat ook is, probeer in te zien dat je gevoel voortdurend tekort te schieten niet terecht is – niet alleen in het contact met de narcistische ouder, maar ook met anderen in je omgeving. Probeer je minder aan te trekken van kritiek van anderen, en te vertrouwen op de bevestigingen die je ongetwijfeld ook krijgt en die helpen jeuzelf positiever te zien.

En vooral: besef hoe pijnlijk het is dat je nooit de ouder hebt gehad en zult hebben die je nodig had en waar je bewust of onbewust naar verlangt of verlangd hebt. Wat je ook doet: die ouder gaat er niet meer komen.

Ben je opgevoed door een narcist?

Hoe vaker je ‘ja’ zegt op onderstaande vragen, hoe groter de kans dat in ieder geval een van je ouders een narcist is.

  1. Heb je het gevoel dat je verantwoordelijk werd gesteld voor de gevoelens van een of beide ouders?  ja nee
  2. Leek je ouder meestal ongevoelig voor je gevoelens, of werden die ontkend? ja nee
  3. Werd u vaak bekritiseerd, minderwaardig geacht, of als betekenisloos gezien?  ja nee
  4. Wanneer een ouder ergens boos over was, was je dan vaak het slachtoffer van zijn/haar negatieve gevoelens?  ja nee
  5. Was je erg vaak bezig het je ouder naar de zin te maken, terwijl je het gevoel had daarin bijna altijd tekort te schieten?  ja nee
  6. Zei je ouder dingen als: ‘Wil je niet dat ik mij plezierig voel?’, ‘Ik voel me mislukt als jij…’, ‘Je hoort voor mij te zorgen’, ‘Als je werkelijk om me gaf, dan zou je doen wat ik wil’? ja nee
  7.  Had je het gevoel dat uw ouder je nooit goed genoeg vond?  ja nee
  8. Als je al iets zei over de ongevoeligheid van je ouder, vond deze dan dat je ondankbaar was, het verkeerd zag, en dat je zich moest schamen en schuldig voelen?  ja nee
  9. Liet je ouder je vaak merken dat hij/zij veel voor je opofferde en dat je daarvoor waardering moest tonen?  ja nee
  10. Had je ouder een duidelijke favoriet onder de kinderen, en een duidelijke zondebok?  ja  nee

 

Ben je een meegaand kind geworden?

Het effect dat een narcistische ouder heeft, verschilt van kind tot kind. Een kind dat neigt naar opstandigheid, zou zich door de kilheid van zijn omgeving zelf tot narcist kunnen ontwikkelen. Maar vaker is te zien dat kinderen van narcisten erg gericht raken op de wensen en gevoelens van anderen. Ze ontwikkelen zich tot opvallend meegaande mensen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de volgende gedragingen:

cijfer 1 Ze spenderen een groot deel van hun tijd aan het zorgen voor anderen.

cijfer 2 Ze zijn voortdurend alert om zich zo te gedragen dat anderen zich goed voelen.

cijfer 3 Ze passen zich erg goed aan.

Ze voelen zich verantwoordelijk voor de gevoelens en het welzijn van anderen.cijfer 4

Ze hebben de neiging zichzelf af te keuren en zich te verontschuldigen.cijfer 5

cijfer 6Ze doen hun uiterste best om harmonie te bewerkstelligen en gevoelens van anderen te verzachten.

cijfer 7 Ze hebben zelden het gevoel dat aan hun eigen behoeftes wordt voldaan.

Auteur: Rianne Hovius

Bronnen: Nina Brown, Children of the self-absorbed. A grown-up’s guide to getting over narcissistic parents, New Harbinger Publications, 2008 / Nina Brown, Destructief narcistische ouders, vertaling van een artikel uit 2002 voor Paradigm, zie: openoog.com/narc.html / Karyl McBride, Will I ever be good enough? Healing the daughters of narcissistic mothers, Free Press, 2008 / Elan Golomb, Trapped in the mirror. Adult children of narcissists in their struggle for self, William Morrow, 1992
40591