Sessie 3

3. Hoe ontstaat een depressie?

Wat is de invloed van een ingrijpende gebeurtenis op het ontstaan van een depressie? Is het erfelijk? En maken onze drukke, stressvolle levens ons eerder depressief dan vroeger? In deze sessie staan we stil bij de oorzaken van een depressie.

Een depressie kan verschillende oorzaken hebben. In de video leggen psychiaters Christiaan Vinkers en Joeri Tijdink uit hoe je brein, je persoonlijkheid en je omgeving een rol kunnen spelen.

Maakt onze snelle maatschappij depressief?

We weten nu dat een depressie door een samenspel van verschillende factoren ontstaat. Maar wat is eigenlijk de invloed van onze drukke levens – met volle agenda’s en het gevoel constant aan te staan – op het krijgen van een depressie? Maakt de tijd waarin we leven ons depressief?

Wat neem je mee?

  • Een depressie heeft nooit één enkele oorzaak. Factoren die een rol kunnen spelen zijn erfelijkheid (aanleg), je persoonlijkheid (bijvoorbeeld hoe perfectionistisch je bent) en de invloed van de dingen die je meemaakt (zoals een traumatische gebeurtenis of stress).
  • Onderzoek laat zien dat het aantal depressies de afgelopen twintig jaar niet is gestegen. We hebben dus niet meer last van depressies dan vroeger. Wél wordt er veel onderzoek gedaan naar de invloed van sociale media op het ontwikkelen van een depressie. Hieruit blijkt dat bepaald gedrag op sociale media een relatie heeft met bepaalde kenmerken van een depressie, zoals eenzaamheid en vermoeidheid.*

*Bron: G. Aalbers, e.a., Social Media and Depression Symptoms: A Network Perspective, Journal of Experimental Psychology: General, 2018. DOI: 10.1037/xge0000528

53465