Sessie 5

5. Autisme op het cv

In deze sessie sta je stil bij de sterke kanten van autisme. Want steeds meer blijkt, dat het hebben van autisme óók voordelen heeft. Annelies Spek: 'Eerlijkheid vind ik misschien nog wel hun mooiste eigenschap.'

De positieve eigenschappen van mensen met autisme krijgen steeds meer aandacht. Er zijn zelfs bedrijven die gericht op zoek zijn naar mensen met autisme. Dit komt omdat – uit onderzoek en de praktijk- blijkt dat mensen met autisme een behoorlijke lijst aan bijzondere talenten en vaardigheden hebben. Zo zijn ze vaker:

  • Goed in het opmerken van details, doordat ze informatie op een andere manier verwerken. Hierdoor zijn ze erg precies en maken ze weinig fouten.
  • Sterk in analyseren, doordat ze informatie ordenen, overzicht behouden en niet opgeven totdat iets ‘klopt’.
  • Creatief, juist doordat ze op een andere manier tegen de dingen aankijken dan we gewend zijn.

De Talentenvragenlijst

Annelies Spek ontwikkelde als hoofd van het Autisme Expertisecentrum de ’talentenvragenlijst’: een vragenlijst die de kwaliteiten van mensen met autisme in kaart brengt. Annelies: ‘Er wordt vaak te veel gekeken naar beperkingen, terwijl het juist belangrijk is om ook de positieve eigenschappen van mensen met autisme in kaart te brengen.’

Ben jij benieuwd welke sterke kanten jij bij je kind, partner, familielid of vriend herkent? Doe dan hier de test.

Hoe benut je de kracht van autisme?

Uit onderzoek blijkt dat het benadrukken van de sterke kanten van iemand met autisme zorgt voor meer zelfvertrouwen, meer energie, positieve emoties en minder stress. Het is daarom de moeite waard om te onderzoeken in welke situaties de kracht van iemand met autisme optimaal wordt benut. Een paar tips:

  • Zorg ervoor dat het doel van een opdracht of activiteit duidelijk en concreet is.
  • Richt de omgeving zo in dat er weinig afleiding is. Denk aan een rustige ruimte en een leeg bureau.
  • Vertel ook aan andere mensen hoe zij het beste kunnen ‘afstemmen’ op een ideale situatie. Bijvoorbeeld door heldere communicatie, regelmaat en structuur en iemand af en toe met rust laten.
  • Een compliment kan het zelfvertrouwen van mensen met autisme een boost geven. Heb jij er al eentje uitgedeeld vandaag?
37939