Sessie 4

4. Wat zijn de verschillen?

Hoogsensitiviteit lijkt in sommige opzichten op AD(H)D of autisme, maar is echt iets anders. Hoewel het gedrag dat kinderen laten zien overeen kan komen, zit het verschil in de oorzaken van dat gedrag.

Bij hoogsensitieve kinderen wordt al snel gedacht aan AD(H)D of autisme. Ze vertonen soms vergelijkbaar gedrag, maar het is belangrijk om te kijken waar dat gedrag vandaan komt. Esther vertelt hier meer over in deze video.

Drie belangrijke verschillen:

  • Hoogsensitieve kinderen zijn, in tegenstelling tot mensen met autisme, juist heel goed in het combineren van stukjes informatie en het overzien van het grote geheel.
  • Bij hoogsensitieve kinderen zijn er geen duidelijk aanwijsbaren problemen in de executieve functies. Dat wil zeggen: er zijn geen specifieke problemen in het leren, plannen of organiseren. Dat is bij AD(H)D en autisme vaak wel het geval.
  • Hoogsensitieve kinderen kunnen zich erg goed inleven in de emoties van de ander. Ze voelen goed aan wat de ander ervaart of wil. Kinderen met autisme hebben hier juist moeite mee.
Het vaststellen van autisme, ADHD of hoogsensitiviteit kan alleen worden gedaan door professionals. Zij kunnen door middel van een uitgebreid diagnostisch traject uitzoeken wat er speelt. Maar misschien nog wel belangrijker: ze kunnen met je meekijken naar wat je kind nodig heeft.
61635