Een mogelijke reden is dat de jongeren samen vooral veel dingen doen en weinig zin hebben om hun kijk op de wereld uitgebreid met elkaar te bespreken. Dit zou betekenen dat jongeren voor hun vooroordelen en stereotiepen afhankelijk zijn van hun ouders.

(APA Monitor, oktober 1999)