Vis is goed voor het brein van ­baby’s en ouderen, wisten we al. Nu heeft grootschalig Zweeds onderzoek een soortgelijk ­effect aangetoond bij pubers. De onderzoekers vroegen 15-jarige jongens hoe vaak ze vis aten, en onderzochten hun ­intelligentie op 18-jarige leeftijd. Jongens die één keer per week vis aten bleken maar liefst zes procent hoger te scoren dan de groep die minder dan één keer per week vis op hun bord had. ­Vaker dan één keer per week vis ­verhoogde de scores zelfs met elf procent. Andere mogelijke factoren, zoals het opleidingsniveau van de ouders, bleken geen rol te spelen.

Acta Paediatrica, maart 2009