Gezondheid

U ging meer bewegen, toch? Of vaker fruit eten. Veel mensen zijn deze zomer van vakantie teruggekeerd met goede voornemens. En vaak constateren ze ongeveer nu hoe lastig het is nieuw gedrag aan te leren.

Wanhoop niet, zegt de Britse gezondheidspsychologe Phillippa Lally. Zij en haar collega’s berekenden onlangs dat mensen gemiddeld negen weken nodig hebben om nieuwe automatismen te verwerven; dat is dus ongeveer de tijdspanne tussen eind augustus en nu. Bij de meeste mensen duurt het echter wel drie tot zes maanden voordat het nieuwe, gezonde gedrag is ‘ingesleten’. Dat de door Lally genoemde gewenningsperiode gemiddeld zo kort is, ligt vooral aan de paar proefpersonen uit haar onderzoek die al binnen drie weken ‘om’ waren.

Niet opgeven dus – de omslag kan nog komen. Desgevraagd mailt de Britse psychologe twee tips:

– Plan uw nieuwe gedrag zo concreet mogelijk. Wanneer en waar wilt u het precies vertonen? Voorbeeld: ‘Ik ga iedere dins- en donderdagochtend voor het werk joggen.’

– Verbind uw voornemen aan een situatie. Dat kost minder denkwerk dan wanneer u het aan een bepaald tijdstip ophangt. Dus niet: ‘Ik eet om twaalf uur fruit’, maar: ‘Ik neem voor de lunch fruit.’

European Journal of Social

Psychology, nog te verschijnen