Ontwikkeling

Problemen? De relatie met uw ouders bepaalt hoe u daarmee omgaat, ontdekten een Duitse en een Belgische psycholoog. Ze volgden een groot aantal proefpersonen van hun veertiende tot hun eenentwintigste, en keken hoe die omgingen met verschillende soorten stress, zoals de eerste stappen op liefdesgebied, problemen op school en kleine ruzies. Ook keken ze naar de relatie met de ouders.

Training Positief opvoeden voor puberouders
Training

Training Positief opvoeden voor puberouders

  • Positief contact maken met je kind
  • Omgaan met je eigen emoties én die van je kind
  • Afspraken maken en grenzen stellen
Bekijk de training
Nu maar
79,-

Wat bleek? Pubers die veilig gehecht waren en een goede band met hun ouders hadden, leerden steeds beter om te gaan met spanningen. Op volwassen leeftijd pakten ze problemen actief aan, schakelden hun sociale netwerk in of dachten na over mogelijke oplossingen. Onveilig gehechte pubers waren juist geneigd om hun kop in het zand te steken bij problemen. Naarmate ze ouder werden, leerden ze wel iets beter na te denken over het probleem, maar ze ondernamen nog steeds geen actie.

Volgens de onderzoekers hebben veilig gehechte kinderen er meer vertrouwen in dat ze hun problemen kunnen oplossen en dat anderen er voor ze zijn.

Journal of Research on Adolescence, november/ december 2005