Maar school begint vroeg en een slaperige puber kan zich niet goed concentreren. Flexibele begintijden zijn mogelijk een oplossing, denken wetenschappers van de Ludwig-Maximilians-Universiteit in München. Scholieren mochten elke dag zelf kiezen of ze het eerste lesuur naar school kwamen of dat uur in bed bleven liggen. De stof die ze hadden gemist, moesten ze dan wel in hun eigen tijd inhalen.

Ook moesten de scholieren bijhouden (in een slaapdagboek en met polsapparaat) hoe ze sliepen, of ze zich goed konden concentreren en hoe tevreden ze waren over het flexibele systeem. De leerlingen maakten minder gebruik van de vrijheid dan de onderzoekers hadden verwacht: gemiddeld twee keer per week. Op deze dagen sliepen ze een uur langer. Het flexibele systeem viel in goede aarde bij deze pubers. Ook sliepen ze beter en konden ze zich beter concentreren op de lesstof, al leidde dit – in de tijd dat het onderzoek liep – nog niet direct tot hogere cijfers.

Later school start times in a flexible system improve teenage sleep, Sleep, december 2019