Wat gebeurt er in het brein van mensen die stemmen horen?

Onderzoeker Thomas Rietkerk, UMC Utrecht: ‘De linkerhersenhelft is normaal gesproken dominant bij taal, maar bij de stemmenhoorders is er ook activiteit in de rechterhersenhelft als ze bijvoorbeeld woorden lezen. Patiënten met schizofrenie hebben dat nog sterker. Als de controle van links wegvalt, kan de boel zo verstoord worden dat mensen hun eigen gedachten waarnemen alsof ze van buiten komen.’

Maar deze mensen zijn niet schizofreen?

‘Nee. Ze functioneren; ze hebben een baan, een gezin, gewoon een gelukkig leven. Ze hebben ook geen andere kenmerken van schizofrenie. En heel belangrijk: ze lijden er niet onder. Als stemmen op je schelden, zoals bij schizofrenie vaak het geval is, ligt dat heel anders. Deze mensen ervaren de stem vaak juist als steunend. Soms is het de stem van een overleden familielid. Soms horen ze heel praktische dingen: “Ga linksaf” of zo.’

U zoekt nog steeds gezonde stemmenhoorders voor onderzoek. Waarom?

‘We willen graag met behulp van deze mensen uitzoeken waar de stemmen precies ontstaan in het brein. Als we dat “controlecentrum” hebben gevonden, kunnen we patiënten met schizofrenie beter helpen.’