Werk

ent u afgewezen na een sollicitatiegesprek, terwijl u toch echt geknipt bent voor de baan? Misschien heeft u pech gehad met de persoonlijkheid van uw interviewer. Turkse psychologen hebben onderzocht in hoeverre het oordeel van selecteurs wordt beïnvloed door de mate waarin ze neurotische trekken vertonen: onrustigheid, emotionele instabiliteit, verlegenheid en snel ontmoedigd zijn. Wat bleek: neurotische selecteurs wijzen veel vaker uitermate geschikte kandidaten af dan hun niet-neurotische collega’s. Bij ongeschikte of enigszins geschikte sollicitanten zijn er weinig verschillen in hun (negatieve) oordeel. Volgens de onderzoekers hebben neurotische interviewers de neiging om vooral de negatieve kant van personen en situaties te zien.

Personality and Individual Differences, oktober 2004.