Onderzoekers legden die vraag voor aan bijna duizend volwassen Britten. In crisistijden voelen we ons minder authentiek, was een van de uitkomsten. Maar ook: in zo’n nare periode gaan we meer openstaan voor nieuwe inzichten. We worden nieuwsgieriger naar onszelf, anderen en de wereld om ons heen.

Enkele andere bevindingen:

  • Veertigers en vijftigers ervaren het vaakst een crisis (23%);
  • Twintigers en dertigers verkeren ook vaak in crisis (22%);
  • Zestigplussers zijn de hekkensluiter, met 14% in een crisis;
  • In iedere levensfase stimuleert zo’n crisis de zin in het ontdekken van bijvoorbeeld nieuwe plaatsen en ander eten;
  • De nieuwsgierigheid naar onszelf en anderen daalt wel met het ouder worden;
  • Van de ondervraagde vrouwen verkeerde ongeveer een kwart in een crisis, tegenover 15% van de mannen.
Adult life stage and crisis as predictors of curiosity and authenticity, International Journal of Behavioral Development, nog te verschijnen