De 907 deelnemers pasten daarbij een van de volgende communicatievormen toe:
• bijkletsen
• de diepte ingaan
• grapjes maken
• zorg tonen
• luisteren naar de ander
• meningen/perspectieven van de ander waarderen
• gemeende complimentjes geven
Ze bleken allemaal voor minder stress en meer geluk te zorgen, dus kies de vorm waar je die dag het meest tijd voor en zin in hebt.

Communication Research, januari 2023