‘Ik vecht al mijn hele leven met het gevoel dat alles wat ik doe niet goed genoeg is. Ik voel de drang om te presteren; of het nu gaat om werk, uiterlijkheden, sport, leren, et cetera.

Als ik ergens niet in uitblink, hoor ik een stemmetje zeggen: “Jij bent niet goed genoeg.” Ik weet dat dit mijn innerlijke criticus is die me af en toe lastigvalt, met name tijdens belangrijke taken of momenten.

De online training Goed zoals je bent heeft mij geholpen dit stemmetje wat vaker te toetsen aan de realiteit, bepaalde denkpatronen te doorbreken en mijn aandacht te verleggen naar de dingen waarop ik invloed heb. Dit zijn de belangrijkste inzichten die ik heb opgedaan tijdens deze training.’

1. Kies je vrienden zorgvuldig

‘Het eerste inzicht is dat het belangrijk is te herkennen welke rol je speelt in andermans leven en welke rol die anderen spelen in dat van jou. En vervolgens zorgvuldig je vrienden kiezen. Zeker als je het gevoel hebt dat de mensen waarmee je omgaat je veel energie kosten of er in je vriendschappen weinig aandacht is voor jou.

Ik ontdekte dat ik in vriendschappen veel van mezelf geef en juist weinig van anderen verwacht. Daardoor geef ik mezelf minder ruimte in een relatie.

Ik had bijvoorbeeld een vriendin die vaak negatief was en erg gefocust op problemen. Ik voelde me altijd “leeg” na onze afspraken en ik begreep steeds minder waarom ik mijn tijd nog aan haar wilde besteden. In onze vriendschap was geen ruimte voor mij en mijn emoties, omdat ik voortdurend klaar moest staan voor haar.

Uiteindelijk heb ik besloten voor mezelf te kiezen en onze vriendschap te verbreken.’

2. Zeg wat je op je hart hebt

‘Ik ontdekte tijdens de training ook dat ik, hoewel ik mezelf wel beschouw als iemand met lef, vaak mijn mond dicht houd. Ik realiseerde me dat ik in bepaalde situaties eerder kan laten blijken dat iets niet bij me past of dat iets niet goed voelt. Eerlijkheid is uiteindelijk voor beide partijen het fijnste.

Tijdens de training leerde ik verschillende communicatietechnieken die helpen op een goede manier grenzen aan te geven. Ik kan nu bijvoorbeeld sneller aangeven dat ik het ergens niet mee eens ben, op een kalme in plaats van boze manier.

3. Je mag om hulp vragen

Volgens psycholoog Marjon Bohré zijn mensen niet gemaakt om alles alleen te doen. We kunnen niet alles begrijpen en weten, we hebben allemaal andere levenservaring en gaan verschillend met dingen om. Juist daarom is het belangrijk elkaar om hulp te vragen.

De wetenschap dat ik het niet alleen hoef te doen, voelt als een last die van mijn schouders valt. Ik merk namelijk dat ik soms als een superheld door het leven wil gaan en te veel hooi op mijn vork neem, waardoor ik altijd tijd tekort kom. Dat maakt ook dat ik soms vergeet om tijd voor mezelf te nemen, waarin ik even niets hoef en kan opladen.

4. Geef jezelf onvoorwaardelijke liefde

Voor mij is de belangrijkste boodschap dat je meer liefde aan jezelf mag geven. Eigenlijk is het vrijwel onmogelijk te veel liefde aan jezelf te geven.

Sta dus eens wat vaker voor de spiegel en benadruk wat je mooi vindt aan jezelf. Of benoem regelmatig iets waar je trots op bent, zoals de manier waarop je in het leven staat. Mijn advies aan iedereen met een sterke innerlijke criticus: knuffel jezelf wat vaker, zowel mentaal als fysiek.

Goed zoals je bent 

Deze tijd vraagt veel van ons allemaal. Ons aanpassingsvermogen wordt keer op keer op de proef gesteld. We proberen te blijven presteren voor onze klanten, collega’s en onze baas; en intussen vragen school, de zorg voor de kinderen en voor familieleden ook nog eens extra aandacht. Maar waar blijf jij zelf? 

Samen met het platform Coachfinder heeft Psychologie Magazine een aanbod: 4 persoonlijke sessies met een gekwalificeerde coach, plus de online training ‘Goed zoals je bent’ om in je eigen tijd te volgen. Bovendien krijg je Brené Browns bestseller De moed van imperfectie thuisgestuurd. Daarvoor betaal je nu € 350 (normaal € 460). Bekijk het aanbod.