De genoemde eigenschappen horen bij narcisme. Uit een Duits onderzoek blijkt dat steeds meer mensen de vraag met hoge cijfers beantwoorden – en dat lijkt aan onze westerse cultuur te wijten. Want mensen die in West-Duitsland opgroeiden, scoren veel hoger op de narcistische persoonlijkheidstrekken dan mensen die werden grootgebracht in het collectivistische, socialistische Oost-Duitsland van voor de val van de Muur. En vergelijk je Duitsers die ná de hereniging hun schooltijd startten, dan zijn ze allemaal even narcistisch. (PvdL)

Does a narcissism epidemic exist in modern western societies? Comparing narcissism and self-esteem in East and West Germany, PLOS ONE 13(5), 2018