Deze omgevingsfactoren kunnen bijdragen aan het herstel van patiënten met schizofrenie:

• relaties: emotionele steun van familie of vrienden vertraagt terugval;

• stoppen met drugs: het gebruik van drugs kan psychoses veroorzaken en verergeren; stoppen met gebruiken kan herstel bevorderen;

• snelle behandeling: hoe eerder de psychose wordt behandeld, des te minder kans op terugval;

• consequent medicijnen innemen: als antipsychotica trouw worden ingenomen, vergroot dat de kans op herstel, zowel op korte als op lange termijn;

• ondersteunende psychotherapie: een goede relatie met een behandelaar blijkt essentieel te zijn voor verbetering.

International Review of Psychiatry, november 2002