Relaties

Waarschijnlijk vindt u het, net als de meeste mensen, belangrijk om open en eerlijk te zijn in uw relatie. U wilt dat uw partner weet hoe u zich voelt, en dat hij of zij zich ook voor u openstelt. Zodat u zich gekend voelt, en verbonden met elkaar. Zodat u weet wat de ander beweegt. Wellicht vindt u zelfs dat je elkaar alles moet vertellen. En dat je in een leugen leeft als je dat niet doet.

Maar stel nou dat u zo’n dag heeft, u bent al jaren samen, waarop u even niet zo’n zin meer in hem hebt. Zijn haar zit sullig, hij zit de hele dag achter de krant en hij peutert in zijn neus. Buiten regent het en binnen verlangt u hevig naar een avontuurlijke kerel, of een extreem romantische, of in ieder geval iets anders dan wat tegenover u zit. De volgende morgen zit u echter weer vrolijk samen te keuvelen aan het ontbijt, met een vers geperst sapje erbij. U concludeert dat u gewoon een beetje chagrijnig was gisteren. En dat het maar goed is dat u niet ál uw gevoelens deelt. Omdat niemand erbij gebaat is als u had opgebiecht

dat u hem ineens zo lelijk vond, en saai, en dat iedere vonk tussen u tijdelijk was gedoofd. Toch?

Gevoelens delen

Openheid is een voorwaarde voor een goede relatie, stelt relatie-expert John Gottman. Op basis van de bevindingen in zijn ‘Love lab’ in Seattle, waar hij honderden stellen tijdelijk liet wonen om ze te observeren, kwam hij tot zeven wetenschappelijk gefundeerde pijlers waarop goede relaties berusten. Openheid is er een van, in de vorm van een gedetailleerde ‘liefdeskaart’ die je van elkaar hebt als het goed is. Gottman ontdekte dat gelukkige stellen goed op de hoogte zijn van de belangrijkste gebeurtenissen uit elkaars leven, van elkaars idealen, dromen, voorkeuren en aversies, en dat ze die informatie ook voortdurend bijwerken. Deze kennis is niet alleen een bron van liefde, het beschermt de relatie ook in moeilijke tijden. Stellen die uitgebreide liefdeskaarten van elkaar hebben, doorstaan belangrijke overgangsfases (zoals de geboorte van een eerste kind) gemakkelijker, omdat ze gewend zijn om op de hoogte te blijven van elkaars wereld en gevoelens. Verandert daarin een hoop, dan groeien deze partners makkelijker met elkaar mee.

Uit onderzoek naar opvattingen over relaties blijkt ook dat mensen openheid in het algemeen hoog aanslaan. Gevraagd naar wat persoonlijke relaties zo speciaal maakt en wat ‘close’ zijn voor mensen betekent, blijkt het gemiddelde liefdeskoppel grote waarde te hechten aan praten, zichzelf openstellen en elkaar dingen toevertrouwen. Bovendien zeggen we authenticiteit heel belangrijk te vinden. We willen in een relatie onze ware gevoelens kunnen tonen, onszelf kunnen zijn zonder indruk te hoeven maken op de ander. Stellen die van zichzelf vinden dat ze open zijn, zijn doorgaans erg tevreden met hun huwelijk.

Liegen uit liefde

Maar nergens staat dat die liefdeskaart álle details uit elkaars leven en gevoelswereld moet bevatten. Relatie- en leugenonderzoekers stellen vrij nuchter dat we het onszelf wel erg moeilijk zouden maken als we eerlijkheid in een relatie tot norm zouden verheffen. En zo blijken we ons ook bepaald niet te gedragen.

Uit onderzoek van leugenexpert Bella DePaulo komt naar voren dat geliefden, geheel in tegenspraak met hun mierzoete idealen, in gemiddeld één op de tien gesprekken tegen elkaar liegen. Dat is weliswaar een stuk minder dan tegen de rest van de mensen om ons heen (tegen hen liegen we in één op de vier gesprekken), maar het betekent toch dat we ook binnenshuis bepaald niet vies zijn van een leugentje. En dan zijn nog niet eens alle keren meegeteld dat we iets níét zeggen. DePaulo: ‘Liegen is in dit onderzoek gedefinieerd als: iemand opzettelijk misleiden. De proefpersonen hielden hun leugens zelf een week lang bij in een dagboek. Volgens de definitie maakte het niet uit of dat misleiden was door wát je zei of hóé je iets zei, of door wat je níét zei. Maar ik heb het idee dat de proefpersonen zich van dat laatste type leugentjes veel minder bewust waren dan van hun meer opvallende leugens. Het werkelijke liegcijfer zou dus nog iets hoger kunnen liggen.’

Voor wie nu in shock naar zijn partner zit te kijken: wees blij. Leugens en geheimpjes hebben in veel gevallen een positieve functie. Als u uw partner vraagt of u er mooi uitziet en hij zegt: ‘Prachtig,’ terwijl u en hij weten dat u veel te kort geslapen heeft en de wallen tot op uw enkels hangen, dan doet hij dat om uw gevoelens te sparen. Als uw vrouw zegt dat uw gitaarspel al heel leuk klinkt, terwijl u net twee akkoordjes onder de knie heeft, wil ze u misschien gewoon stimuleren uw hobby verder te ontwikkelen. Dit type leugentjes valt in de categorie other-oriented lies: u liegt of houdt iets achter om de ander niet te kwetsen, om zijn belangen te beschermen of om hem zich beter te doen voelen. Uit het onderzoek van DePaulo bleek dat geliefden vooral dit soort leugens vertellen. In sociale situaties met andere mensen wordt juist twee keer zoveel gebruikgemaakt van self-centered lies: leugens om gezichtsverlies te voorkomen, je eigen gevoelens te sparen of je privacy te beschermen. Juist de other-oriented lies zijn een manier om de relatie te verstevigen en te bevestigen – je zegt ermee dat je meer geeft om de gevoelens van de ander dan om de waarheid.

Eerlijkheidsmythe

Maar iets verzwijgen is niet alleen nuttig omdat het de gevoelens van de ander beschermt. Af en toe eens iets achterhouden, vervult ook een belangrijke privacybehoefte binnen relaties, aldus socioloog en relatie-expert Pepper Schwartz. Zij ergert zich dood aan alle mythes over wat een ‘goede relatie’ behelst en schreef daarover het boek Everything you know about love and sex is wrong. Mythe 22: je moet altijd honderd procent eerlijk zijn tegen je partner. ‘Heb je niet één stukje ziel, een klein restje vrijheid dat je voor jezelf wilt houden?’ aldus Schwartz in haar boek. ‘Onze maatschappij is zo geobsedeerd geraakt door het delen van gevoelens, dat we niet alleen elk beetje mysterie wegnemen – terwijl een beetje mysterie juist zo goed is voor het libido – maar ook onze persoonlijke integriteit.’ Alles delen wordt volgens Schwartz overschat als teken van intimiteit, en zij draagt geliefden op zich te beroepen op het recht een paar geheimpjes te hebben.

Voor wie nu tegenwerpt dat je op die manier geen vertrouwen kunt opbouwen: probeert u zich eens in te leven in dit gedachte-experiment van Schwartz. Op een gegeven moment heeft u uw nieuwe vriendin verteld dat u – aan het eind van uw vorige huwelijk, toen alles toch al verloren was – een affaire had met iemand op uw werk. Uw vriendin kon dat verhaal toen wel begrijpen. Maar inmiddels is ze uw verloofde en steeds als u moet overwerken, of als u haar voorstelt aan een nieuwe, aantrekkelijke collega, maakt ze zich tóch zorgen. Zo leidt eerlijkheid niet tot vertrouwen, maar juist tot achterdocht. Schwartz: ‘Mensen kunnen belangrijke informatie domweg niet vergeten, en die informatie zorgt er soms voor dat ze aan u gaan twijfelen – ook al ligt datgene waarover u zo eerlijk was in het verleden.’

Vertrouwen kan volgens Schwartz veel beter opgebouwd worden op basis van afspraken, in plaats van op gedetailleerde kennis van elkaars zielenroerselen en verleden. En een van die afspraken zou kunnen zijn dat u niet elke gedachte hoeft te delen.

Overspel

Of ernstige leugens net zo’n prijzenswaardige functie hebben als dagelijkse leugentjes, is veel moeilijker te bepalen. Waar bij dagelijkse leugens de kans klein is dat ze een bedreiging vormen voor de relatie (tenzij u de relatie wilt verbreken omdat u er gewoon niet tegen kunt als iemand liegt), is het bij serieuze leugens de wáárheid die de relatie bedreigt – en dat is veel gevaarlijker.

Uit een onderzoek naar ernstige leugens, opnieuw van Bella DePaulo, bleek dat het merendeel van dit soort leugens wordt verteld om afkeurenswaardig gedrag te verhullen – en dan hebben we het vooral over affaires. De waarheid, kortom, die met deze leugens bedekt moet worden, is vaak iets immoreels of illegaals, iets dat schaamte en stress oproept. Deze waarheden kunnen relaties, reputaties en functies beschadigen of zelfs helemaal kapot maken.

Toch, of misschien wel juist daaróm, vertellen we juist die smerige leugens het vaakst (in tweederde van de gevallen) aan de mensen die het dichtst bij ons staan. En niet om de gevoelens van onze partner te beschermen: maar liefst negentig procent van deze ernstige leugens was ‘self-centered’.

DePaulo kan zich wel voorstellen dat in een intieme relatie de verleiding groter is om afkeurenswaardig gedrag te verzwijgen. Liefdespartners hebben namelijk meer kans en meer mogelijkheden om te laten zien hoe zij denken over slecht gedrag, en de afkeuring van de mensen die het dichtst bij ons staan, komt het hardst aan. Juist omdat partners hoge verwachtingen van elkaar hebben, kunnen ze ook keihard dalen in elkaars achting.

Of iets ernstigs verzwijgen een nuttige functie heeft, zoals de dagelijkse leugentjes, of dat het slecht is voor de relatie, hangt voornamelijk af van de vraag welke boodschap verloren gaat als je een leugen vertelt. Gaat u vreemd omdat u iets essentieels mist in uw relatie? Dan is de boodschap van uw gedrag: er moet iets aan onze relatie gebeuren. Het vertellen van de waarheid levert dan iets op: u kunt met uw problemen aan de slag, of een eind aan de relatie maken. Zwijgen ontneemt u en uw partner die mogelijkheid. Bent u een keer vreemdgegaan, enkel en alleen om weer even die ouderwetse ‘verse-vangstspanning’ te voelen? Dan levert de waarheid waarschijnlijk niets meer op dan een hoop gedoe.

DePaulo formuleert het overigens veel verfijnder: ‘We zeggen dat we niet willen dat de mensen die het allerbelangrijkst voor ons zijn, tegen ons liegen. Ik denk dat we, veel meer dan dat, niet willen dat ze zich gedrágen op een manier die ze in de verleiding brengt te liegen. We willen dat de mensen die we liefhebben ons niet bedriegen, geen beloftes doen die ze niet kunnen waarmaken, niet meer opeisen dan ze verdienen en onze investeringen en ons vertrouwen niet op het spel zetten. We willen dat ze vrij zijn van de zwakheden die ons menselijk maken. Dit is een wens die nooit bewaarheid zal worden. Het enige wat we kunnen doen is: proberen het beste in de ander naar boven te halen. Zodat we maar heel soms hoeven te liegen.’

Geheimen kunnen dragen

Verzwijgt u toch iets belangrijks voor uw partner, dan zit de kunst ’m uiteindelijk voor een groot deel in het kunnen dragen van een geheim en kunnen omgaan met schuldgevoelens. De deelnemers aan het onderzoek naar ernstige leugens kampten met een vele malen groter schuld- en stressgevoel dan de vertellers van dagelijkse leugentjes. Die spanning zoekt een uitweg, en dat is vaak bijzonder goed af te lezen aan de lichaamstaal van de leugenaar. Partners zijn daar veel beter in dan vrienden of collega’s, en vrouwen beter dan mannen. Mede om die reden kwam in het onderzoek van DePaulo toch de helft van de leugens uit. Schwartz vindt daarom dat de katholieken het helemaal zo gek nog niet hebben bekeken met hun biechtstoel. De psychiater of psycholoog zou die rol in een moderne variant kunnen vervullen. Is dat geen optie, weet de verantwoordelijkheid voor uw daden dan in stilte te dragen.

Ter overweging nog één voorbeeld van Schwartz. Die kent een vrouw wier kind niet van haar eigen partner is. Hij weet dat niet, het kind weet het niet, en niemand zal het verder ooit weten. Ze kent ook een vrouw die in precies hetzelfde schuitje zat, en het wél aan haar partner vertelde. Jaren van onrust, pijn en wederzijdse beschuldigingen volgden, al bleven ze wel bij elkaar. De jongen kreeg te horen wie zijn echte vader was, die laatste begon zich met het leven van de jongen te bemoeien en uiteindelijk raakte de jongen zo teleurgesteld in zijn biologische vader, dat hij alle contact verbrak. Wel hield hij goed contact met de man die hij daarvoor altijd al gezien had als zijn vader.

Als u eerlijk wilt zijn

Zelfs eerlijkheidsscepticus Pepper Schwartz is van mening dat er een paar situaties zijn waarin het wél van belang is om de waarheid te vertellen. Bijvoorbeeld als openheid leidt tot constructieve feedback (als uw partner steeds nét de verkeerde dingen doet in bed). Of als de gezondheid van uw partner op het spel staat (u hebt een geslachtsziekte overgehouden aan een slippertje). Of als u eenvoudigweg niet kunt functioneren zonder volledige eerlijkheid. Maar voor u alles er zomaar uit gooit:

1. Luister naar uw partner. Pols zijn tolerantieniveau en manier van reageren eerst met een relatief onschuldige opmerking, bijvoorbeeld over het feit dat zijn moeder altijd zo fel is tegen obers. Schiet hij in de verdediging of gaat hij met u in gesprek? Hoe veroordelend is hij doorgaans? Hoe vergevingsgezind?

2. Onthul iets kleins en kijk wat er gebeurt. Voordat u uw vriendin vertelt dat u af en toe over andere vrouwen fantaseert: kijk eerst eens hoe ze in het algemeen over fantaseren denkt. Vindt ze fantasietjes onschuldig en wel grappig, of vindt ze ze niet passen in een relatie?

3. Denk lang na. Het is heel verleidelijk om grote ontboezemingen te doen op intieme momenten. Of juist op het moment dat de relatie toch al op springen staat. Houd uw impulsen onder controle! Kijk eerst of u uw geheimpjes op een minder emotioneel moment nog steeds wilt onthullen.

‘Eerlijk zijn is veel minder stressvol dan liegen’

Helena en Eliberto zijn zes jaar samen. Ze hebben, zoals ze dat zelf noemen, een ‘open relatie’.

Hoe eerlijk zijn jullie?

Helena: ‘Wij vertellen elkaar alles. Niet alleen elkaar trouwens. Het kost mij geen enkele moeite om de buurman of de bakker te vertellen dat wij naar een parenclub gaan.’

Eliberto: ‘Het leuke is dat je ook veel terugkrijgt: mensen worden vanzelf eerlijker tegenover jou als ze merken dat je open en oprecht bent. Die houding heeft ons al heel wat diepe vriendschappen opgeleverd.’

Jullie laten elkaar seksueel erg vrij. Zijn jullie nooit jaloers?

Helena: ‘Ik zou niet weten wat dat is, jaloezie! Ik wil juist alles weten over Eliberto’s pleziertjes.’

Eliberto: ‘Zolang ik weet met wie Helena iets uitspookt, is er niets aan de hand. Je moet bij mij niet iets stiekem doen. Toen ik mijn ex met de wijkagent in bed betrapte, heb ik meteen een bordje “Te Koop— in de tuin gezet.’

Is het niet moeilijk om altijd de waarheid te zeggen?

Helena: ‘Juist niet! Eerlijk zijn is veel minder stressvol dan liegen. Als je kijkt naar al die koppels met relatieproblemen: driekwart wordt veroorzaakt door onuitgesproken jaloezie en vermeende vreemdgaanderij. Maar soms moet je iets inleveren voor eerlijkheid. Mijn familie vindt onze open houding bijvoorbeeld maar niks. Ik zie mijn ouders dan ook bijna nooit.’

(Floor van den Hout)

Hoe mensen leugens ontdekken

Hoe ontdekt iemand dat er tegen hem gelogen wordt? Tot voor kort werd dat meestal getest met experimenten waarin een proefpersoon aan de lichaamstaal, stem of verbale boodschap van iemand tegenover hem moest proberen af te lezen of hij loog. Een paar wakkere onderzoekers uit Amerika merkten echter op dat in die onderzoeken helemaal geen aandacht was voor de vele ándere manieren waarop leugens in het echte leven vaak uitkomen. Uit hun onderzoek ‘How people really detect lies’ (2002) bleek dan ook dat leugens slechts in 11 procent van de gevallen werden ontdekt op basis van de lichaamstaal van de leugenaar, of door wat hij zei of hoe hij iets zei. In meer dan de helft van de gevallen kwamen leugens uit via een derde partij; bij ruim 30 procent via fysiek bewijs (een vreemde haar op de trui van de partner, bijvoorbeeld). De verschillende methodes werden vaak tegelijk gebruikt: een opmerking van een kennis was bijvoorbeeld aanleiding om de partner diezelfde avond nog te confronteren met zijn leugen en er een bekentenis uit te trekken.

De onderzoekers waarschuwen dat deze percentages wel met een korreltje zout genomen moeten worden. Heel stevig was het onderzoek namelijk niet opgezet; het was slechts een eerste aanzet tot een andere manier van leugendetectieonderzoek. Vervolgstudies zijn zeker nodig.

TEST

Bent u wel eerlijk tegen elkaar?

Wilt u echt alles weten over de ander – en alles over uzelf vertellen? Beantwoord deze vragen en ontdek hoe eerlijk u eigenlijk bent.

1. U heeft net een paar geweldige laarzen gekocht. Helaas kostten ze bijna een heel weeksalaris, en daar voelt u zich een beetje schuldig over.

a. U vertelt uw partner precies wat ze kostten, ook al weet u dat hij/zij een preek zal afsteken.

b. U laat ze vol trots aan uw partner zien, maar als hij/zij vraagt wat ze kostten, noemt u een lagere prijs.

c. U zet de doos bij het vuilnis en vertelt uw partner dat u ze toevallig bij een tweedehandswinkeltje hebt gevonden.

2. Uw partner draagt een groengeel geruit hemd. U vindt dat hemd echt vreselijk. Wanneer hij/zij vraagt wat u ervan vindt,

a. zegt u dat u het vreselijk lelijk vindt. Waarom niet uw ware gevoelens uiten?

b. geeft u toe dat u liever had dat hij/zij iets anders aantrok, maar alleen als hij/zij niet al te erg aan dat hemd gehecht is.

c. zegt u dat hij/zij er prima uitziet – ook al meent u er geen woord van. U wilt de ander niet teleurstellen.

3. Wanneer jullie het over ex-partners hebben,

a. vertelt u hem/haar tot in detail over uw vorige relaties. Uw partner moet toch alles over u weten?

b. vertelt u wel iets, maar zegt u niet hoe belangrijk die geliefden voor u waren.

c. past u uw verleden een beetje aan en laat veel weg. U wilt hem/haar niet jaloers maken en u wilt ook niet dat uw partner een negatieve indruk van u krijgt.

4. U heeft iets gedaan waar u niet erg trots op bent, zoals een brief aan uw partner lezen die niet voor u bestemd was.

a. U vertelt het uw partner in de hoop dat hij/zij zal zeggen dat u zich niet schuldig hoeft te voelen, dat hij/zij u uit de akelige situatie zal redden of begrijpt waarom u het deed.

b. U vertelt hem/haar een opgesierd verhaal, waarbij u er beter van afkomt. U wilt zich niet zo schuldig voelen, maar u wilt ook niet dat hij/zij slecht over u denkt.

c. U besluit er niets over te zeggen.

5. U zit in het park met uw geliefde en ziet ineens een knappe man of vrouw.

a. U vertelt uw partner dat u die ander knap vindt, al zou u hem/haar daarmee kunnen kwetsen.

b. U wijst uw partner op die kanjer – u weet dat hij/zij dat niet kwetsend vindt.

c. U houdt uw mond (maar u kijkt wel als uw partner ergens door is afgeleid).

6. Weet uw partner eigenlijk wel waar u het met uw vriend(inn)en over heeft?

a. Ja. U vertelt uw partner alles wat jullie zoal bespreken.

b. Een beetje. U geeft uw partner een gekuiste versie.

c. O nee! Dat gaat hem/haar niets aan.

7. Uw partner wil dat u mee gaat bowlen met zijn/ haar collega’s. U gaat nog liever wassen en strijken.

a. U zegt tegen uw partner dat u niet zo houdt van uitjes die met werk te maken hebben, en dat u liever thuis blijft.

b. U zegt helaas andere plannen te hebben (een leugentje).

c. U zegt dat u dol bent op bowlen (u haat het), maar dat u andere plannen heeft (dat is niet waar). Kortom, u liegt dat u scheel ziet.

8. Wanneer uw partner tijdens het vrijen iets doet wat u niet echt prettig vindt,

a. zegt u dat het voor u niet werkt, en laat u hem/haar zien wat u wél opwindt.

b. fluistert u dat hij/zij geweldig is, maar stuurt u subtiel zijn/haar hand of mond weg.

c. kreunt u, en bijt op uw lip. U doet alles om de ander te laten denken dat hij/zij geweldig is (en hoopt dat het gauw afgelopen is).

9. Een van de beste vrienden van uw partner is niet goed bij zijn hoofd.

a. Dat vertelt u uw partner – en ook waarom u dat vindt.

b. U zegt dat de man in kwestie niet uw favoriet is, maar u zegt er niet bij dat u echt een hekel aan hem hebt.

c. U zegt niets. Als uw partner hem graag mag, kan het toch niet zo erg zijn?

10. U bent uw partner ontrouw geweest, of wilde dat zijn.

a. U vertelt uw partner wat u heeft gedaan of gedacht.

b. U vertelt niet wat u heeft gedaan, wel wat u heeft gedacht.

c. U verbergt de gedachten die zouden kunnen aangeven dat u een ander begeert.

Score

Vooral a

Omdat u zo eerlijk bent, bouwt u misschien vertrouwen en intimiteit op. Maar soms gaat u te ver en wordt uw eerlijkheid gewoon kritiek. Als u uw partner altijd zo onomwonden de waarheid vertelt, moet u maar hopen dat hij of zij over bergen zelfvertrouwen beschikt en juist van uw openheid houdt. Anders kan uw geliefde wel eens op zoek gaan naar een minder intimiderend persoon. Vergeet niet dat liefde ook kan inhouden dat u af en toe gedachten voor zich houdt.

Vooral b

Soms bent u eerlijk en soms niet. U voelt goed aan wanneer u eerlijk kunt zijn en wanneer u de pil moet vergulden. Over het algemeen gaat u voor de waarheid (behalve als u daarmee uw partner kwetst of uw relatie op het spel zet). U gebruikt de waarheid opbouwend, en dat is heel verstandig, want de rauwe waarheid is soms meer dan een ego – en de relatie – kan verdragen.

Vooral c

Leugenaar! Er is veel waar uw partner niets van weet. Waarschijnlijk voelt u zich eenzaam bij uw partner, omdat u zoveel voor uzelf houdt. Een beetje privacy kan geen kwaad, maar als u nooit vertelt wat er in u omgaat, kunnen jullie als stel niet groeien. En als u in een web van leugens verstrikt zit, wilt u misschien van een hulpverlener leren hoe u gevoelens kunt delen, hoe u iemand moet vertrouwen en hoe u kunt overleggen.

Liegfeiten – toelichting bij de test

1. Liegen over uitgaven

Veel vrouwen, vooral degenen die zelf geen geld verdienen, liegen over de prijs wanneer ze voor zichzelf iets hebben gekocht. Het is niet helemaal eerlijk, maar ook niet echt ondermijnend. Toch zou u eens moeten bedenken waarom u over dit soort dingen liegt. Bent u bang dat uw partner denkt dat u een gat in uw hand heeft? Vindt u het vervelend dat u financieel afhankelijk bent, of geen zeggenschap over uw eigen geld hebt? Daar zou u iets aan moeten doen om uw relatie stabieler te maken.

2. Liegen over smaak

Aan de ene kant heeft uw partner uw eerlijke mening nodig als hij/zij er op zijn/haar best uit wil zien. Aan de andere kant kan een eerlijke mening kwetsend zijn: uw partner voelt zich er misschien minder aantrekkelijk door of minder op zijn gemak. Zeg alleen eerlijk wat u van zijn/haar kleding vindt als het om een belangrijke gelegenheid gaat, of wanneer u merkt dat hij/zij zelf ook twijfelt.

3. Liegen over uw vroegere leven

Praten over vorige liefdes kan uw partner inzicht geven in wie u bent en wie u gevormd hebben. Maar het kan ook opschepperig klinken of jaloezie aanwakkeren, en dat kan een gezonde relatie aantasten. Sommige mensen zijn echt geïnteresseerd in uw geschiedenis – omdat ze u willen leren kennen. In dat geval kunt u eerlijk zijn. Maar als u vermoedt dat de ander jaloers of onzeker is en zich zal vergelijken met zijn/haar voorgangers, kan de waarheid vertellen voor veel leed zorgen.

4. Onzekerheden durven blootleggen

Het is moeilijk om eerlijk te zijn wanneer je fout zit, maar voor een goede relatie is het essentieel. In het ideale geval is uw partner degene tot wie u zich kunt wenden wanneer u er een zootje van heeft gemaakt, zodat hij/zij u kan steunen en helpen het de volgende keer beter te doen. Als u uw partner nooit wat vertelt, voelt u zich misschien onzeker en bent u bang dat hij/zij niet echt van u houdt. Misschien denkt u zijn/haar liefde niet waard te zijn (dat is iets om in de gaten te houden). Een andere mogelijkheid is dat u denkt dat uw partner u niet de emotionele steun kan geven die u nodig heeft.

5. Geheime aantrekkingskrachten

Laat uw blik niet afdwalen, tenzij jullie het allebei leuk vinden om naar knappe koppen te kijken. Bij de meeste mensen is jaloezie gegarandeerd wanneer hun partner te veel naar anderen kijkt. Dan kunt u beter niets zeggen. Als u er iets over kwijt moet, houd het dan kort.

6. De waarheid over damespraat

De meeste mannen zouden geschokt zijn als ze wisten wat de vriendinnen van hun partner allemaal over hen weten – alles, van hoe ze ruziemaken tot hoe ze in bed zijn. Vertel niet wat u allemaal met uw vriendinnen deelt, tenzij u wilt dat hij zich blootgegeven of verraden voelt.

7. Liegen over wat u prettig vindt

Over het algemeen is het beter om eerlijk te zijn over wat u leuk vindt en wat niet: als u hierover liegt, zal hij/zij misschien vaker met u willen bowlen! Wees eerlijk en ga allebei iets anders doen.

8. Net doen alsof

Als u uw partner geen goede feedback geeft, ontstaan er onnodige gevoelens van onvrede tussen de lakens. Eerlijkheid gepaard aan vriendelijkheid en een paar subtiele aanwijzingen zijn essentieel voor de kwaliteit van jullie seksleven.

9. Vervelende vrienden

Nee, u hoeft niet steeds om te gaan met iemand die u niet mag. Maar omdat vrienden vaak als verlengstuk van het zelf worden gezien, heeft u kritiek op uw partner als u kritiek op zijn/haar vriend heeft. Kleed het zo in dat hij begrijpt dat u niet al te veel tijd met die vriend wilt doorbrengen.

10. Liegen over trouw

Als u ontrouw bent geweest (of iemand erg begeert), kán dat de doodsteek voor uw relatie betekenen. Maar er is verschil tussen u aangetrokken voelen tot de buurman en voortdurend denken aan een affaire met hem – of die beginnen. Als dat laatste het geval is en u overweegt uw huidige relatie te beëindigen, dan kan het tijd zijn om met de waarheid voor de dag te komen. Door de schok kunnen jullie je relatie misschien opnieuw evalueren, en dat kan een motivatie zijn om jullie intimiteit weer op te bouwen.

op de site

Bent u altijd eerlijk tegen uw geliefde? Of heeft u geheimen of gedachten die u liever voor u houdt? Kom naar de site en biecht ze op! www.psychologiemagazine.nl

Bron: Het grote liefdes quizboek, Pepper Schwartz, Vianen: The House of Books, ISBN 90 443 0925 0