Als mensen moeten zeggen waarin de rechter hersenhelft van de linker helft verschilt, dan weten ze meestal wel te vertellen dat de linker hemisfeer iets te maken heeft met taal en logisch redeneren en de rechter met emoties en ruimtelijk inzicht. Uit de neuropsychologische literatuur blijkt dat de ene hersenhelft inderdaad vaak meer gespecia liseerd is in bepaalde functies dan de andere. Maar er blijkt tevens uit dat het hele brein op de achtergrond op een of andere wijze aan al die taken meewerkt.

TEST
Doe de test »

Is het tijd voor een nieuwe baan?

Van beeldende kunstenaars zou je dus in het bijzonder verwachten dat zij tijdens hun werk vaker gebruik zullen maken van hun rechter hersenhelft dan van hun linker. En ook dat blijkt te kloppen, althans volgens sommige neurowetenschappers die experimenten uitvoerden met gezonde beeldende kunstenaars.

Er zijn ook onderzoeken gedaan bij kunstenaars met een hersenstoornis. Als de rechter hersenhelft van tekenaars beschadigd is, dan blijken hun tekenvaardigheden bijna volkomen verdwenen te zijn. Als hun linker hemisfeer beschadigd raakt, blijven de vaardigheden daarentegen veel beter intact. De schetsen worden wel simpeler en kinderlijker, maar behouden hun contouren. Bij een letsel aan de rechter hersenhelft zijn de composities volstrekt chaotisch.

Een kunstwerk maken doe je dus niet alleen met

Log in om verder te lezen.