Afgezien van de financiële voordelen voor de werkgever, zouden ook voor de werknemers de voordelen legio zijn. De Amerikaanse bedrijfspsycholoog Jeffrey Hill vergeleek binnen het IBM-concern de flexibele werknemers, de zogeheten ‘telewerkers’, met hun collega’s die op de traditionele manier werken. Het telewerken blijkt gunstig te zijn voor de productiviteit omdat er minder tijd hoeft te worden besteed aan woon-werkverkeer, omdat men minder wordt afgeleid dan op kantoor en men in een comfortabeler werkomgeving kan werken wanneer het uitkomt. Vooral vrouwelijke telewerkers profiteerden van het flexibel werken: hun productiviteit lag hoger dan die van mannen.

TEST
Doe de test »

Is het tijd voor een nieuwe baan?

De werknemers zijn echter minder enthousiast over de gevolgen van het telewerken op hun relaties met collega’s. Zij geven aan dat kameraadschap, informeel netwerken en de interne communicatie te lijden hebben onder het flexibele werk. Bij statistische vergelijking met de traditionele werkers, bleek echter dat dit niet specifiek geldt voor het telewerken. Wat betreft de onderlinge relaties met collega’s blijkt de controlegroep dezelfde problemen te hebben als de telewerkers.

De flexibiliteit van het telewerken blijkt in sommige opzichten een positieve invloed te hebben op het persoonlijke leven. De werknemers waren er zeer tevreden over dat ze zich desgewenst vrij kunnen maken om op een

Log in om verder te lezen.