We zijn absoluut geen geboren ‘emotielezers’. De kunst om gevoel af te lezen aan gezichten is een leerproces van jaren. En zelfs dan kunnen we gevoelens beter inschatten als we weten wat iemand net heeft meegemaakt dan door zijn gezichtsuitdrukking te peilen. Dat concluderen Amerikaanse wetenschappers na onderzoek onder negentig kinderen en tieners.

Training Ontspannen opvoeden
Training

Training Ontspannen opvoeden

  • Ontdek hoe je als ouder positief en relaxed blijft
  • Omgaan met de emoties van je kind
  • Voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd
Bekijk de training
Nu maar
€ 79,-

De kinderen kregen foto’s te zien van een vrouw die bang, trots, beschaamd, opgelaten of vol walging keek. Ook kregen ze verhaaltjes te horen of lezen waarin wel stond beschreven wat aan een gevoel voorafging en erop volgde, maar waarin de emotie zelf niet werd genoemd. Aan de deelnemers de taak het juiste gevoel te raden.
Afgaande op de verhaaltjes hadden de kinderen het in 70 procent van de gevallen juist. Keken ze alleen naar de gezichtsuitdrukking, dan konden ze in 44 procent van de gevallen het gevoel goed benoemen. Alleen bij trots lagen de zaken omgekeerd: dat lazen ze beter af aan een gezicht.

The development of emotion concepts, Journal of Experimental Child Psychology, maart 2015