Kinderen die in de jaren zeventig zijn geboren, hebben het thuis leuker gehad dan voorgaande generaties. Hoe jonger de generatie, hoe tevredener men is over de thuissituatie. Mogelijk is dat te verklaren door de toename van het aantal echtscheidingen. Oudere generaties hebben nogal eens een minder leuke jeugd gehad, omdat hun ouders vaker ruzie maakten. Ook zijn de omgangsvormen binnen het gezin veranderd. Omdat ouders tegenwoordig soepele regels hanteren, zou de kans op conflicten tussen kinderen en ouders kleiner zijn dan vroeger.

Onderzoek Jeugd 2001: feiten en cijfers, CBS