brein & emoties

Mensen met de ziekte van Parkinson hebben een grotere kans op depressie. Uit het promotieonderzoek van de Maastrichtse psychiater Albert Leentjens blijkt dat mensen niet zozeer gedeprimeerd raken door hun ziekte an sich, maar vooral door de aftakeling van het dopaminesysteem in de hersenen. Dit proces is al jaren aan de gang voordat zich de symptomen van de ziekte van Parkinson voordoen. Tot nu toe werd altijd aangenomen dat depressie bij Parkinsonpatiënten wordt veroorzaakt door een verstoorde regulatie van serotonine. De onderzoeksresultaten doen overigens vermoeden dat dopamine ook bij depressiepatiënten een grotere rol zou kunnen spelen dan nu wordt gedacht.

Leentjens adviseert huisartsen alert te zijn op oudere depressieve patiënten, omdat bij hen depressie een voorbode van Parkinson kan zijn. ‘Artsen moeten zeker alert zijn als tijdens de behandeling met een antidepressivum bewegingsproblemen ontstaan’, aldus Leentjens.