Brein

Woorden kunnen ons iets vertellen over hoe wij gevoelens verwerken. Amerikaanse onderzoekers vroegen twintigjarige en zestigjarige Mexicanen en Amerikanen zoveel mogelijk emoties op te schrijven. Daaruit bleek dat mensen, ongeacht leeftijd of cultuur, meer negatieve dan positieve emotie-woorden kennen. 50 Procent is negatief (bijvoorbeeld woede, angst, walging), 30 procent positief (bijvoorbeeld blijdschap, euforie) en 20 procent is neutraal (bijvoorbeeld verbazing).

Vind een betrouwbare coach via Coachfinder
Coachfinder

Vind een betrouwbare coach via Coachfinder

Coaching is een belangrijke stap in zelfontwikkeling. Maar de juiste coach vinden blijkt nog niet zo eenvoudig. Coachfinder helpt je in je zoektocht naar een coach die bij je past.

Vind je ideale coach

We kennen meer negatieve emotie-woorden omdat positieve emoties minder aandacht behoeven, denken de onderzoekers. Prettige gevoelens zijn een teken dat alles in orde is, dus is een oppervlakkige verwerking prima. Nare emoties vertellen ons dat er iets mis is. Dat vereist meer aandacht en gedetailleerder en genuanceerder denken. En daar zijn meer woorden voor nodig. Zestigers waren even negatief als twintigers, maar konden wel meer verschillende emoties noemen. Dit suggereert volgens de onderzoekers dat ouderen, door hun uitgebreidere levenservaring, behalve een rijkere woordenschat ook een rijker gevoelsleven hebben.

Journal of Multilingual and Multicultural Development, november 2004