De Amerikaanse psycholoog Nancy Watson ontdekte dit na de introductie van schommelstoelen in verpleeghuizen. Agitatie blijkt al schommelend te verdwijnen en ouderen die de stoel elke dag langer dan een uur gebruikten, waren ook minder angstig, gespannen of treurig. Zelfs het gebruik van pijnstillers nam iets af. Een laatste voordeel is dat het schommelen evenwichtsstoornissen tegengaat. Dit is voor ouderen enorm belangrijk, omdat elke val een aanslag is op hun broze beendergestel. Watson noemt de schommelstoel dan ook een eenvoudig middel om de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren. (Psychologie Heute, november 1998)