De karaktertrekken ‘openheid’ en ‘eerlijkheid/bescheidenheid’ hangen het sterkst samen met milieubewustzijn. De onderzoekers hebben hiervoor de volgende verklaringen:

  • Mensen die hoog scoren op openheid zijn vaak goed geïnformeerd over klimaatproblemen en passen hun gedrag daaraan aan. Ook staan ze meer open voor technologieën zoals elektrische auto’s en zonnepanelen.
  • Bescheidener mensen willen hun omgeving niet uitbuiten om er zelf beter van te worden.
  • Wie hoog scoort op vriendelijkheid is meer dan gemiddeld begaan met het lot van dieren en toekomstige generaties.
  • Consciëntieuze mensen conformeren zich sneller aan de normen van de maatschappij. Naarmate milieubewust gedrag – zoals recycling, elektrisch rijden en minder vliegen – meer de sociale norm wordt, nemen ze dat gedrag ook meer over.
Big five and HEXACO personality traits, proenvironmental attitudes, and behaviors. A meta-analysis, Perspectives on Psychological Science, juli 2020