Veel eenzame mensen bestrijden hun eenzaamheid door afleiding te zoeken. Een heldere blik werpen op je situatie en gevoelens is echter ook belangrijk. De Duitse professor Eberhard Elbing geeft de volgende denkstrategieën.

  • Ga na waarom je je eigenlijk eenzaam voelt
  • Bedenk wat de positieve kanten van eenzaamheid zijn, zoals dat je leert op eigen benen te staan, dat je onafhankelijk bent, dat het goed is voor je ontwikkeling
  • Realiseer je dat anderen bij tijd en wijle ook eenzaam zijn
  • Denk aan dingen waar je heel goed in bent
  • Probeer aan iets anders te denken dan aan je gevoelens van eenzaamheid
  • Bedenk dingen die je zou kunnen doen om je gevoel van eenzaamheid te overwinnen

Onderzoek met deze test of u vooral last heeft van sociale of emotionele isolatie

Doorbreek je eenzaamheid met deze tips

Zo help je een ander die eenzaam is