Als ervaringsdeskundige beschrijft Otter hoe hij zijn burnout beleefde en hoe hij eruit kwam. Hij geeft tips om het te voorkomen, zoals: ‘Doe alles bewust: één ding tegelijk en in rustig tempo, herinner je regelmatig je successen, noteer ’s avonds de dingen die je de volgende dag moet doen en laat het los, vier het feit dat je leeft en belast je priv‚ niet teveel met de zorgen van je werk.’ Otter introduceert het begrip burnin, waarbij een nieuwe manier van denken en doen moet worden ‘ingebrand’, als een soort ‘revalidatie van de persoonlijkheid’. Verder is er een link naar een test waarmee u uw risico op burnout kunt testen. De testresultaten worden tevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en toont uw scores op uitputting, de afstand die u ervaart ten opzichte van uw werk en hoe competent u zich voelt.

Van burnout naar burnin: www.xs4all.nl/~loutre/bohm.htm