Tieners hebben een veel heftiger schrikreactie dan volwassenen, ontdekte hersenonderzoekster Jennifer Lau van Oxford University. Zij toonde tieners en volwassenen foto’s van mensen die angstig keken, en liet daarbij een luide gil horen. De tienerhersenen vertoonden hierop vooral een reactie in de dieper gelegen breingebieden, waar onze vecht- of vluchtrespons vandaan komt. Bij volwassenen was de meeste activiteit te zien in de frontale, ‘rationele’ hersengebieden.

Lau verklaart dat verschil uit het feit dat de frontale hersengebieden pas tot wasdom komen na de adolescentie. Deze hersengebieden helpen ons te beoordelen hoe bedreigend een situatie is. Tieners reageren dus veel fysieker op schrik doordat ze een situatie nog niet goed kunnen inschatten.

Het vreemde is dat uit eerder onderzoek is gebleken dat tieners meer dan volwassenen geneigd zijn tot risicogedrag. Hoe verhoudt zich dat tot deze grotere angstigheid? Lau zegt te vermoeden dat tieners door die minder ontwikkelde frontale hersengebieden ook minder remmingen kennen als het om ‘lekker spannend’ gaat.. Ofwel: voor hen is risicogedrag gewoon meer belonend.

Distinct neural signatures of threat learning in adolescents and adults, Proceedings of the National Academy of Sciences, maart 2011