Antonio Damasio is een van ’s werelds belangrijkste neurowetenschappers. Bij het grote publiek werd de Portugees-Amerikaanse hoogleraar halverwege de jaren negentig bekend toen hij zich over de schedel boog van Phineas Gage, de negentiende-eeuwse spoorwegarbeider die bij een explosie een ijzeren staaf door zijn brein kreeg maar die dat wonder boven wonder overleefde.

Damasio beschreef de dramatische levensgeschiedenis van deze Gage in zijn boek De vergissing van Descartes, en kwam met een van de invloedrijkste psychologische ideeën van de afgelopen decennia: gevoel is noodzakelijk voor het nemen van verstandige beslissingen. Gage was namelijk een deel van zijn voorhersenen kwijtgeraakt, waardoor hij emotioneel vervlakte én geen goede beslissingen meer kon nemen. Damasio veranderde de kijk op voorheen ‘vaag’ geachte begrippen als intuïtie, gevoel en het onbewuste door zijn ideeën te onderbouwen met ‘hard’ hersenonderzoek.

In zijn nieuwe boek Het zelf wordt zich bewust waagt hij zich aan een onderwerp dat filosofen en andere denkers al eeuwen bezighoudt: het ontstaan van het bewustzijn. Het zal pittige kost zijn voor een geïnteresseerde leek. Damasio beschrijft hoe ons gevoel van identiteit in de loop van de evolutie is ontstaan, en hoe het bewustzijn in de hersenen is opgebouwd.

U wijdt

Log in om verder te lezen.